Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 15.12.2013.

Patrně poslední letošní reportáž ze stavby, která se ukládá k zimnímu spánku.

mapka-situace

 

Jednou větou: Jezdíme dvoukolejně, 2. TK zprovozněna.

Zastávka Praha Podbaba, Žst. Praha Bubeneč, roztocké zhlaví:

Zde lze první náznak činnosti očekávat až v příštím roce.

 

Žst. Praha Bubeneč:

V Bubenči jsou k vidění poslední náznaky pracovní činnosti v tomto roce. Do „záhadných“ objímek v zárubní zdi u 4.SK je ukotven stožár pro bránu TV. Pochybovat o její nosnosti můžeme i nadále, ale měli bychom věřit odborníkům. Patrně k tomu měli dobrý důvod. Nebo alespoň špatný.

Základ pro předsazenou obkladní zeď bývalé vlečky do papíren je již z poloviny osazen betonovými tvarovkami a vnitřní prostor je zasypán štěrkem.

Druhá staniční kolej je po výluce opět provozována, a to v původním stavu.

 

Žst. Praha Bubeneč, libeňské zhlaví:

Druhá staniční kolej je provizorní přeložkou v délce cca 500m napojena na 2.TK, vzhledem k provedení stykovanou kolejí R65 je rychlost ve zhlaví omezena na 50 km/h.

 

Úsek Stromovkou:

Obnoven dvoukolejný provoz. Druhá traťová kolej již slouží, prvních cca 100 m od Bubenče ještě na provizorním svršku R65 na původních pražcích, zhruba u vjezdů do Bubenče pak končí provizorium a svršek přechází v bezstykovou kolej profilu UIC60 na pražcích B91S.

 

Podchod Stromovka:

Nahoře je hotovo. Dole zmizelo zařízení stavby, ohrazení bylo odstraněno a podchod je opět průchozí. Práce by měly na jaře pokračovat sanováním torkretu podchodu a po vyloučení první traťové koleje i obdobnou rekonstrukcí horní stavby, jakou prošla část pod 2.TK.

 

Odbočka Stromovka:

Dokončeno, do započetí výluky 1.TK zde nelze očekávat žádné práce.

 

Žst. Praha Holešovice:

Dokončeno.

 

Následuje fotogalerie ze dne 15.12.2013:

Bubeneč - Holešovice 15.12.2013

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře