Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 6.10.2013.

Uplynuly již skoro dva týdny od posledního balíčku fotodokumentace ze Stromovky, a tak je načase informace aktualizovat a doplnit. Změny nejsou dramatické:

 

Práce na opravě podchodu Stromovka

 • Zastávka Praha Podbaba: Zatím žádná činnost.
 • Žst. Praha Bubeneč: Kompletně je snesena 4.SK, již v celé délce až po kolejové větvení na kralupském zhlaví. 2.SK je přístupná pouze od Kralup a slouží k odstavení pojízdné betonárny EŽ. Podél 2.SK jsou od Kralupského zhlaví betonovány patky pro nové brány trakčního vedení, podle jejich polohy v prostoru bývalé 4.SK dojde k osovému posunu kolejiště směrem k ulici Jednořadé.
 • Stromovka: Pokračuje odtěžování a úprava železničního spodku, 2.TK je snesená v celé délce od žst. Bubeneč až po odb. Stromovka. Oddílová návěstidla autobloku jsou zneplatněná, stejně tak i stará vjezdová návěstidla do odb. Stromovka od Bubenče (ta na krakorcích). Probíhá oprava prostředního podchodu pod tratí (ten, navazující na most přes plavební kanál od Císařského ostrova). Za podchodem je násep zpevňován gabiony. Patky stožárů trakčního vedení jsou na straně 2. SK vybetonovány, většinou jsou již také osazena stožáry.
 • Odbočka Stromovka: Žádná aktivita, 2.TK stále není zapojena do kolejiště žst. Praha Holešovice.
 • Žst. Praha Holešovice: Kolejově dokončená, probíhají poslední úpravy v podchodu a na prvním nástupišti.

 

Následuje fotogalerie ze dne 6.10.2013.

4 komentáře

 1. Díky za článek z místa, kam se dostanu maximálně párkrát ročně.

  Nevěděl by někdo, kdy a proč byla postavena nová vjezdová návěstidla do odb. Stromovka?

  • Tak prozatím alespoň dedukce podle GPS, mapy a fotek (opět řešíme směr z Bubenče na Holešovice). K jednotlivým úsekům jsou odkazy do map na Seznamu, takže se můžete podívat a v záložce „Plánování a měření trasy“ se po rozbalení podívat na délku úseku.

   Původní stav:
   Za odjezdem z Bubenče 600 m krakrorec 4zn.AB. http://mapy.cz/s/8EY3
   Další oddíl opět cca 600 m (krakorec se starými vjezdy do odb. Stromovka) http://mapy.cz/s/8EYj
   Další návěstidlo cca 500 m (vjezd do žst. Praha Holešovice). http://mapy.cz/s/8EYp

   Aktuální stav:
   Od odjezdu z Bubenče po nový vjezd do odb. Stromovka je cca 1000 m. http://mapy.cz/s/8EYr
   Od nového vjezdu odb. Stromovka k vjezdu Holešovice cca 700 m. http://mapy.cz/s/8EYy

   Podle mě tedy vjezdové návěstidlo odb. Stromovka bylo posunuto o 200 m blíže Bubenči, aby další oddíl k vjezdu do Holešovic vyšel na zábrzdnou vzdálenost do 100 km/h (tj. 700 m) Zkrácení předchozího oddílu z 1200 na 1000 m z hlediska ZV není problém.
   Ještě připomínám, že čtyřznaký AB je zde rušen a bude nahrazen AB, oddílová návěstidla nebudou.

 2. Jen taková mikroaktualizace: 24.10. je již napojována 2. kolej odbočky Stromovka do zhlaví Holešovic. Kolej je zaštěrkovaná, nepodbitá.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*