Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 6.10.2013.

Uplynuly již skoro dva týdny od posledního balíčku fotodokumentace ze Stromovky, a tak je načase informace aktualizovat a doplnit. Změny nejsou dramatické:

 

Práce na opravě podchodu Stromovka

  • Zastávka Praha Podbaba: Zatím žádná činnost.
  • Žst. Praha Bubeneč: Kompletně je snesena 4.SK, již v celé délce až po kolejové větvení na kralupském zhlaví. 2.SK je přístupná pouze od Kralup a slouží k odstavení pojízdné betonárny EŽ. Podél 2.SK jsou od Kralupského zhlaví betonovány patky pro nové brány trakčního vedení, podle jejich polohy v prostoru bývalé 4.SK dojde k osovému posunu kolejiště směrem k ulici Jednořadé.
  • Stromovka: Pokračuje odtěžování a úprava železničního spodku, 2.TK je snesená v celé délce od žst. Bubeneč až po odb. Stromovka. Oddílová návěstidla autobloku jsou zneplatněná, stejně tak i stará vjezdová návěstidla do odb. Stromovka od Bubenče (ta na krakorcích). Probíhá oprava prostředního podchodu pod tratí (ten, navazující na most přes plavební kanál od Císařského ostrova). Za podchodem je násep zpevňován gabiony. Patky stožárů trakčního vedení jsou na straně 2. SK vybetonovány, většinou jsou již také osazena stožáry.
  • Odbočka Stromovka: Žádná aktivita, 2.TK stále není zapojena do kolejiště žst. Praha Holešovice.
  • Žst. Praha Holešovice: Kolejově dokončená, probíhají poslední úpravy v podchodu a na prvním nástupišti.

 

Následuje fotogalerie ze dne 6.10.2013.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jakub Svoboda
14.10.2013 23:07

Díky za článek z místa, kam se dostanu maximálně párkrát ročně.

Nevěděl by někdo, kdy a proč byla postavena nová vjezdová návěstidla do odb. Stromovka?

Koudy
Reakce na  Jakub Svoboda
14.10.2013 23:19

Nejspíše aby odpovídala nové konfiguraci kolejiště + byla dodržena zábrzdná vzdálenost 1000m.