Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 3.7.2014

Práce na všech objektech ve snesené 1.TK jsou v plném proudu. Samotná 1.TK je na pokládku připravena až na mostní objekty. Intenzivní práce probíhají i v oblasti budované zastávky Praha Podbaba.

Mapa s aktuálním stavem:

Vjezd od Roztok, vysunuté spojky Podbaba:

Stav se od minulého článku nezměnil, spojky jsou vloženy, chybí jen druhá výhybka do snesené 1.SK. Nové spojky slouží k rozvětvení jednokolejného provozu stavbou do dvojkolejného navazujícího traťového úseku Praha Bubeneč – Roztoky.

 

Most Podbabská:

Zbývající patka v římse u 2.SK byla ubourána, osazena byla nová atypická brána (k vidění ve fotogalerii). Nic nebrání dosazení chybějícího pole PHS. Nově byla římsa pro instalaci PHS dobetonována i podél 1.SK.

 

Bývalá DKS Podbaba / Zastávka Praha Podbaba:

Práce na zastávce jsou v plném proudu, je dokončeno těleso podchodu pod 1.TK a navazující rampa včetně stěn. Základ pro schodiště je také vybetonován, chybí stupně. Do náspu bývalé vlečky do teplárny byly vybagrovány prostupy pro chodníky z obou konců nástupiště a pro staveništní dopravu, probíhá demolice opěry mostu k teplárně, která koliduje s výstupem od konce rampy na chodník u Podbabské ulice. Myší díra je uzavřena.

 

Roztocké zhlaví žst. Praha Bubeneč:

Polohu budoucích výhybek do předjízdných kolejí 3 a 4 a do kusé koleje 3a naznačují chráničky. Terén je uválcován, po původním svršku či stožárech TV již ani stopy.

 

Staniční koleje od roztockého zhlaví po most Mlýnská:

Železniční pláň uválcovaná, vyměřeno. 2.SK je provozována a tedy v původní poloze. Podél budoucí 3.SK jsou budovány základy pro PHS.

 

Most Mlýnská:

Probíhá rekonstrukce mostu pod lichou skupinou, horní stavba byla snesena, opěry jsou vybetonovány, ocelové nosníky jsou připraveny pro zabetonování. Je připraveno armování pro vykonzolování desky směrem k 3.SK.

ODKAZ
Průběh prací na trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem (1. pol. 2020)

 

Žst. Praha Bubeneč:

Zůstává stav s 2.SK v provizorní poloze a provizorním svrškem. Do zahájení provozu nové zastávky stále slouží, byť jednou kolejí a jedním nástupištěm, potřebám cestujících.

 

Holešovické zhlaví žst. Praha Bubeneč:

Zatím beze změn, tedy žádné zhlaví není 🙂

 

Most Stromovka 2:

Došlo ke zpevnění klenby, nyní proběhne dobetonování desky a římsy u 1.TK.

 

Bývalá DKS Stromovka, budoucí spojky na holešovickém zhlaví žst. Praha Podbaba:

V tomto úseku byly odstraněny staré stožáry TV a osazeny nové, v jednom místě je osazena brána. Pláň je uválcovaná a připravená na pokládku svršku. Chránička naznačuje polohu výhybek nových spojek. Poloha stožárů TV u 1.TK jasně ukazuje budoucí vedení spojek v oblouku bez mezipřímé, v poloze více jižně.

 

Úsek Stromovkou:

Uválcováno, pokládka by mohla začít.

 

Podchod Stromovka (most Stromovka 1):

Sanace spodní stavby zatím neprobíhá, takže podchod je opět otevřen. Na horní stavbě pod 1.TK došlo ke zpevnění klenby a na řadě je betonáž desky a římsy, obdobně jako tomu bylo pod 2.TK.

 

Odbočka Stromovka:

Dokončená, stačí po pokládce napojit 1.TK.

 

Žst. Praha Holešovice:

Dokončeno.

 

Most Argentinská:

Probíhají vyměny ložisek, opravy hlavic pilířů, sanace povrchů. Byla ubourána opěra OP1 (holešovická), konkrétně úložný práh a závěrná zídka, a jejich poloha byla upravena tak, aby byl možný přístup k ložiskům ať už pro kontrolu, nebo výměnu.

 

Následuje fotogalerie ze dne 3.7.2014.

Bu-Ho_2014-07-03

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

7 komentářů

 1. Super články –
  na fokách je krásně vidět zvlnění kolejí – jel jsem tudy panťákem a houpe se to jak na vodě..:-) (myslím na nových kolejích – ještě před druhým podbitím).

 2. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, zda bude protihluková stěna i u domu mezi mostem Papírenská a bývalou rampou.

  • Dobrý den, musím se přiznat, že si nejsem jistý, kde byla rampa, logicky by mohla být u skladu, tedy té vyhořelé budovy vpravo před mostem Mlýnská při jízdě od Roztok? Každopádně ve směru jízdy od Roztok začínají PHS v oblasti mostu Podbabská před budovanou zastávkou a končí takto: Podél budoucí 3.SK končí 218 metrů před mostem Mlýnská, podél 4.SK končí PHS dokonce už 653 m před mostem. V samotné stanici je jediná krátká PHS u 4.SK u domu naproti výpravní budově a jiná PHS už nebude.

   Zkuste lépe specifikovat místo, abych Vám mohl odpovědět s jistotou.

   • Jedná se o dům hned za mostem Mlýnská, směrem od Roztok u 3. koleje. Ta rampa je až za ním směrem ke staniční budově. Takže jaké protihlukové opatření tam bude, když ne PHS?
    Děkuji

    • Asi už rozumím, jde o objekt Goetheho č.p. 62?

     Zde určitě PHS nebude, ale budou realizována individuální protihluková opatření, tedy nová okna s větší neprůzvučností. Cituji ze STZ:

     V části přilehlé obytné zástavby, která je dle stávající legislativy i přes zřízení PHS nedostatečně hlukově chráněna budou navržena individuální protihluková opatření (IPO). Jedná se o objekty těsně přilehlé k nové zast. P.Podbaba v ulici Papírenské. Na opačné straně zast. P.Podbaba a žst. P.Bubeneč jsou to objekty v ulici Máslová, Jednořadá, Ve struhách, Šestidomí, Mlýnská, Juarézova, Českomalínská, Goetheho a
     Sibiřské náměstí.

     Snad se mi podařilo Váš dotaz zodpovědět.

     • Komukoliv, komu bude stavba měnit okna v rámci IPO doporučuji vyžadovat odborný profesionální dohled. Valná většina i renomovaných firem, vyrábějící kvalitní okna apod. si na montáž najímá levné nájemné pracovní síly bez kvalifikace. Doporučuji i rovněž publikaci „Moderní okna“ z vydavatelství Grada, případně fundované články na webu TZB info, články lze nalézt i v historii na FB stránkách 4.koridoru.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*