Sudoměřice – Votice: Nazdický zářez před výlukou

Nazdický zářez po vykácení před rozšířením pro druhou traťovou kolej (foto: koridory.cz).

Zima letos opět taková nijaká a tak pokračování prací na koridoru ze Sudoměřic do Votic nic nebrání. Dělnictvo i pracující inteligence se pomalu vrací. Kromě deborečského tunelu, kde se zvesela pod dozorem nejvrchnější stavbyvedoucí Barbory rubá hornina, ožily i heřmaničské mostní estakády, kde po svátcích zaměstnanci, odpočatí a plní energie, a jak jim velí „štábní“ kultura, s úsměvem na rtech, svařují, šalují a betonují ostošest.

S výlukami započnou práce i v tzv. Nazdickém zářezu. Bude se kopat, bagrovat a tu a tam se něco odstřelí (nebo někdo). Výhodou dnešní doby je, že se na tyto práce nemusí najímat stovky dělníků-nuzáků, makajících za „pár šupů“. Dnes máme techniku, k její obsluze jich postačuje tak několik, a vzhledem k jejich nedostatku jsou tito bezpochyby „vyvažováni zlatem“.

Co se bude v zářezu mezi Nazdicemi a Arnoštovicemi dít je jasné – je třeba jej rozšířit pro druhou kolej. Konat se tak bude zejména vpravo trati, kde se bude pokračovat v tzv. těžké sanaci „prachovských“ skal, započaté již při předchozí stavbě. Vlevo pak dojde „jen“ k očištění a zpevnění skalních stěn (budou odstraněny nestabilní části a použity speciální ocelové sítě s podélně vpletenými lany, s antikorozní ochranou a protierozní georohože).

Celý zářez je dlouhý kolem 760 m. Posledních 150 m (ve směru kilometráže) bylo sanováno již v předchozí stavbě „Modernizace trati Votice – Benešov“, kde v čele „Sdružení VoBen“ stály firmy Eurovia CS, Subterra a Viamont DSP. Celá stavba byla provázena mnoha problémy, jak už tak bývá dobrým zvykem, především hydrogeologickými, zkrátka, voda, tvrdá nebo naopak nijaká skála byly tam, kde je nikdo nečekal. Jedním z problémových míst byl i zářez u Nazdic, o čemž informoval osobně na konferenci o železniční dopravní cestě v roce 2012 i ředitel stavby ing. Michal Žák (v úryvku z referátu je již sanovaná část pojmenována jako Střelítovský zářez podle názvu druhé blízké obce):

Těžká sanace svahu Střelítovského zářezu na začátku úseku

Hloubka zářezu činí až 20 m. Terén nad zářezem se svažuje k trati, hranu zářezu lemuje místní komunikace, po které je třeba předpokládat i těžký provoz zemědělské techniky, do svahu bylo historicky vyústěno odvodnění polí nad tratí (drenáže-kamenná žebra), přítok vody do zářezu byl vzhledem k rozsahu značný, svah narušila i bujná náletová vegetace. Zářez bylo nutno rozšířit pro druhou kolej.
Po odstranění vegetace a očištění svahu bylo zjištěno silné zvětrání, docházelo k vyjíždění materiálu svahu v rozsahu několika m³, ať již kamenů podél puklin nebo materiálu v místech značného zvětrání po podloží. Proto byla shledána nedostatečná projektem navržená sanace za použití kotev, zasíťování a svahovek. Bylo třeba přistoupit k těžké sanaci, kdy byla část svahu zpevněna přikotvenými zádržnými panely a železobetonovými monolitickými prahy rovněž přikotvenými ke svahu. Pouze v horní části bylo použito původně navržených svahovek. Délka sanace je cca 150 m. Dokončena byla v květnu 2011. Stav na začátku realizace a finální podoba jsou zřejmé z přiložených fotografií.

 

Sudoměřice - Votice: nazdický zářez - pokračování sanace zářezu v návaznosti na část ze stavby Votice - Benešov (zdroj: SŽDC/SUDOP).
Sudoměřice – Votice: Nazdický zářez – pokračování sanace zářezu v návaznosti na část ze stavby Votice – Benešov (zdroj: SŽDC/SUDOP).

Více netřeba dodávat – ve výše uvedené citované pasáži je zmíněno vše, v čem se bude jen pokračovat. Skalisek se tedy příliš mnoho nečeká – nikdy ale nevíte, jaký „kostlivec ze skříně“ na Vás vypadne. Taky by to mohl být, jak praví místní legenda, zasypaný a v místě pohřbený „baraba“.

Pro pořádek je potřeba ještě dodat pár doplňujících informací – výška skal zářezu je od 9,0 do 23,5 m. Niveleta koleje ve směru staničení stoupá. Nyní sanovaná část zářezu se nachází dle nového staničení v km 111,105 až 111,716 (což je přibližně o 2 km méně než stávající kilometráž).

Na levé straně zářezu jsou obytné domy a hospodářské stavby v bezprostřední vzdálenosti od stávající hrany zářezu. Na pravé straně v km 111,510 nového staničení stavbu křižuje nadzemní elektrické vedení, jehož sloup je též na hraně stávajícího zářezu.

Sanace zářezu je technologicky rozdělena na tři dílčí úseky. Část základů sloupů trakčního vedení bude mít atypický tvar. Některé „patky“ budou přímo vloženy do spodních železobetonových prahů v patě svahu.

Rozpukanost masivu je tak rozličná, že při realizaci přítomný geotechnický dozor vždy vyhodnotí aktuální stav odkryté skalní stěny, četnost a směr diskontinuit (prasklin) a případně pozmění systém zajištění.

Nad zářezem jsou naplánovány i jediná individuální protihluková opatření na celé stavbě. Na bývalém strážním domku č. 82 v Nazdicích se provede výměna oken.

Nazdický zářez před výlukou (leden 2019)
ODKAZ
Duch místa železničního - Arnoštovice

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Josef Koudelka
Josef Koudelka
7.4.2019 18:33

Můžete nám vysvětlit, který diletant zase vymyslel navážení štěrku na skládku Tábor ul. K Vodárně??? Přesná ukázka likvidace života obyvatel, ul.Družstevní a ul.U Kovárny v Táboře!!! Tuto zrůdnost může vymyslet pouze retardovaný člověk!!! Převážet kamenivo z lomu Slapy u Tábora na stavbu Sudoměřice – Votice, když ve Voticích je lom přímo u železnice, jasná ukázka, že nejde o ekonomickou stavbu ani ekologickou!!! Další příklad stupidnosti je výstavba koridoru Tábor-Sudoměřice u Tábora za 3miliardy Kč. Při této stavbě došlo k likvidaci vykládkové koleje do táborské Sladovny, a dnes, desítky těžkých nákladních vozidel projíždí Táborem k její zásobování!!! Ono i dovážet beton na stavbu mostu v Chotovinách, z táborské betonárky(cca15km), když ve Rzavé je betonárka, vzdálená ani ne 1kilometr od stavby mostu, vyžaduje mít hodně vyvinutý mozek!!! Ono stavět železnici, aby se po ní nemohlo dopravovat zboží je neskutečný úspěch to naši předkové nedokázali!!!

Martin D.
Martin D.
19.1.2019 13:25

Zdravim, jake individualni protihlukove opatreni se planuji nad zarezem?
Dekuji za info.

mirekk
Admin
Reakce na  Martin D.
19.1.2019 14:26

Poslední odstavec:

Nad zářezem jsou naplánovány i jediná individuální protihluková opatření na celé stavbě. Na bývalém strážním domku č. 82 v Nazdicích se provede výměna oken.