Tábor – Sudoměřice: plány stavbařů se opět změnily II.

Chotoviny - Sudoměřice u Tábora 16.8.2015

AKTUALIZACE ke dni 25.8.2015

Poslední vydaný článek ze dne 23.8.2015 pravil, že:

„Dobrá zpráva pro cestující – výluka mezi Táborem a Benešovem skončí v původně plánovaném termínu a to 28.srpna 2015 v 18 hodin 20 minut“.

Tak bylo psáno ve 2.změně rozkazu o výluce (ROV) s datem vydání 21.8.2015 s platností ihned. Toto však již opět neplatí.

Výluka byla prodloužena a to služební depeší ze dne 25.8.2015 s datací konce výluky opět 11.září 2015 v 18 hodin.

rov-titulkaTedy v termínu již jednou avizovaném a to i 1.změnou téhož  ROV s datem vydání 2.8.2015 a platností od 12.8.2015.

Proč byla 25.8.2015 vydána depeše na něco, co uváděla 1.změna ROV s platností od 12.8. je záhadou. Téhož dne (tj. 25.8.) vyšlo o prodloužení výluky i opatření ČD, kde bylo informováno i o souběhu výluk, o kterém jsme informovali v předchozím článku.

Práce v současné době probíhají podle ROV, etapy A. Otázka ke dni vydání opravy článku (tj.25.8.) zní, zda podle etapy A uvedené v 1.změně (tj. uvedených v předešlém článku) či 2.změně (uvedených v tomto článku níže).

Věřte, že naším cílem opravdu nebylo nikoho ze čtenářů mystifikovat.

Níže již jednou uvedené informace, vycházející ze 2.změny ROV jsme ponechali v tomto článku, jak již byly jednou zveřejněny. Výsledný stav po skončení výluky tak zřejmě bude či nebude překvapením.

Cestujících se nově dotknou následující výluky:

  • nepřetržitá výluka, plánovaná na dny 10. – 16.listopadu 2015 (7.30 – nepřetržitě – 18.20 hod.)
  • denní výluky 19 a 20.října 2015 (7.30 – 15.30 hod.)
  • denní výluka 28.listopadu 2015 (11.40 – 19.00 hod.)
  • denní výluka 29.listopadu 2015 (5.30 – 14.00 hod.)
  • denní výluka 30.listopadu 2015 (7.30 – 15.30 hod.)

Při říjnových denních výlukách bude probíhat montáž trakčního vedení (TV), při listopadových denních výlukách dojde k 3.podbití kolejí, jejich broušení a finálním úpravám TV.

Provoz na staré trati již obnovit nelze. Jak jsme již informovali, trať v původní stopě je kompletně snesena včetně železničního mostu nad  silnicí I/3. Zrušeno a zbouráno bylo i bývalé stavědlo č.1, sloužící ke konci jako závorářské stanoviště Zv (ZS) 94.

K 28.srpnu tedy bude stav následující:

  • Bude propojena 1.traťová kolej v nové stopě v křížení se stávající stopou trati v km cca 92,350 – 92,400 stávající kilometráže (původní stav měl být – propojena 2.TK).
  • Bude provizorně propojena nová 1. a 2.traťová kolej přibližně v km 92,700. Provoz po skončení výluky tak bude mezi Chotovinami a Sudoměřicemi veden po 1.TK do km 92,700 a dál již po 2.TK.
  • V místě budoucí Odb.Sudoměřice bude zprovozněna výhybka č.1, uzamčená výměnovým a odtlačným zámkem v závislosti na výkolejce Vk1. Výsledný klíč bude umístěn v dopravní kanceláři žst. Chotoviny. (Výhybka byla v původním plánu také, ale protože nebude aktivováno SZZ odbočky, musí bý takto zabezpečena zámky). Výhybka bude také jediné místo, kudy je možný nájezd techniky pro pokládku nové 1.koleje. Od Chotovin nelze – viz. provizorní napojení před tunelem.
  • Původně měl být po s ukončením výluky aktivován ve 2.TK autoblok, jehož kolejové obvody měly ovládat i přejezd v Sudoměřicích. Jelikož ale bude provizorně propojena 1. a 2.TK, autoblok spuštěn nebude, nebude ani aktivována Odbočka Sudoměřice (aktivace autobloku v obou TK a Odbočky Sudoměřice proběhne najednou, a to na konci nepřetržité výluky 10.-16.11. Z toho plyne (ale v dokumentu, ze kterého informace čerpáme to není uvedeno), že musí být znovuzřízeno závorářské stanoviště Zv (ZS) 94 pro ovládání přejezdu v Sudoměřicích (km 94,473) a to až do 10.11.
  • Na zastávce Sudoměřice bude oživeno rozhlasové zařízení.

Důvodem této změny harmonogramu jsou problémy s nestabilním svahem za křížením staré a nové trati. Tím, že bude provoz veden ne po původně zamýšlené 2., ale po 1.TK, budou umožněny práce na problémovém místě u 2.TK se současně provozovaná doprava po 1.TK.

Po skončení srpnové výluky tedy bude aktivováno vjezdové návěstidlo 1S železniční  stanice Chotoviny v km 90,829 a samostatná předvěst téhož návěstidla „Tabulka s křížem“ Př1S v km 91,576. Na 1.TK dojde k aktivaci KO 1TCS1 v úseku 90,829 – 91,835. V žst. Chotoviny bude rovněž aktivováno seřaďovací návěstidlo Se 12.

Všechny ostatní původně zamýšlené práce se uskuteční až při listopadové výluce, jak již bylo uvedeno výše.

Ve dnech 5. – 22.října 2015 navíc dojde k uzavření přejezdu P 5655 v km 94,473 v Sudoměřicích pro veškerý provoz včetně pěších a to z toho důvodu, že musí být přemístěny výstražníky do polohy, odpovídající nové konfiguraci kolejiště. Po zahájení výluky budou sneseny výstražníky B a D, nacházející se v poloze u původní traťové koleje. Následně dojde k jejich přesunu do polohy u nové 1.TK, po skončení prací v této koleji.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře