Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 3.10.2015

Září nás opět velkým krokem přiblížilo k dokončení stavby. Zásadní novinky jsou dvě: v traťovém úseku Běchovice – Úvaly je dokončená i 2. TK a dalo by se tedy jezdit tříkolejně. Také sudá skupina Úval je opět v provozu, 2.SK je dokončená včetně běchovického zhlaví. Nyní proběhnou práce na běchovickém zhlaví Úval v 0.SK, v listopadu totéž v 1.SK a je „vymalováno“ 🙂

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

 


Sekce 1: Obvod žst. Praha-Běchovice včetně odb. Blatov:

situace_v3_2015-10-03_s1

Pro celou sekci: Dokončeno ve všech kolejích včetně nákladních spojek.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Zastávka je dokončená až na několik panelů PHS u prvního nástupiště. Aktivaci zastávky očekáváme od platnosti JŘ 2015/16.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

Most SUEZ (a okolí)

Sanace pohledových ploch pokračuje.

 Fotogalerie sekce 1, stav 3.10.2015:

Běchovice - Úvaly 3.10.2015 (s1)

 


 

Sekce 2: Širá trať žst. Praha-Běchovice – žst. Úvaly:

situace_v3_2015-10-03_s2

Pro celou sekci: Všechny tři traťové koleje jsou dokončeny, poslední nedodělek je provizorní stykovaná kolej v oblasti zastávky Praha-Klánovice v 0.TK.

 

Zastávka Praha-Klánovice

Dokončují se úpravy okolí severního výstupu z nového klánovického podchodu. Zbývá v 0.TK vyměnit svršek za bezstykový a odstranit provizorní nástupiště.

 

Fotogalerie sekce 2, stav 3.10.2015:

Běchovice - Úvaly 3.10.2015 (s2)

 


Sekce 3: Obvod žst. Úvaly:

situace_v3_2015-10-03_s3

 

 

Pro celou sekci: Sudá i lichá skupina v provozu. Vyloučená je nultá staniční kolej z důvodu dokončování běchovického zhlaví.

Běchovické zhlaví

Sudá skupina je dokončená, a to včetně vložení obou výhybek budoucích spojek z/do nulté. V liché skupině již máme vloženou výhybku pro spojku z 1.SK do nulté (spojka z nulté do 1.SK bude vložena až v poslední etapě). Nyní bude snesena 0.SK, položena nová, vloženy budou výhybky spojek z/do nulté. Na listopad pak zůstane jen krátký nedokončený úsek 1.SK pro vložení poslední spojkové výhybky (z 0.SK do 1.TK).

Žst. Úvaly

Cestujícím slouží již všechna nástupiště. Je dokončován podchod na ostrovní nástupiště (dočasně je tedy přístup na ostrovní nástupiště zajištěn přechodem přes provozované 1+3.SK a lávkou položenou přes vyloučenou 0.SK). Byl vybudován nový výstup z podchodu u staniční budovy. Přístup do podchodu je uzavřen i z Vydrovy ulice.

Oprava výpravní budovy je prakticky dokončená, nová fasáda rozhodně budově prospěla.

 

Přejezd a podchod Husova

Přejezd je dokončený, podchod je v provozu, dokončuje se výstup do Pražské ulice.

Most Výmola

Most je kolejově dokončený. Sanace spodní stavby pokračuje.

 

Fotogalerie sekce 3, stav 3.10.2015:

Běchovice - Úvaly 3.10.2015 (s3)

 

Co bude dál?

V říjnu bude dokončeno běchovické zhlaví Úval v 0.SK a tedy i mezikolejové spojky (až na spojku z 0.SK do 1.TK).

V listopadu bude osazením poslední výhybky spojky (z 0.SK do 1.TK) v 1.TK dokončeno běchovické zhlaví Úval. Tím budou klíčové práce na stavbě ukončeny.

13.12. by měl být zahájen provoz nové zastávky Praha-Běchovice střed.

 

Zdroj: Vlastní pozorování, oficiální harmonogram.

16 komentářů

 1. I tady je majitel nádražní budovy ČD? Protože tady se podařilo rekonstruovat jak tratě a nástupiště, tak i onu budovu (aspoň z venčí). Na rozdíl od jiných..

 2. Dobrý den, tuší někdo, kdy se projeví výsledek modernizace, který očekává většina cestujících, tzn. zrychlení cestování? Pokud se zde píše, že v listopadu bude téměř hotovo, čekal bych toto zrychlení od nového jízdního řádu, dle kterého se na trase Praha – Kolín pouze vracíme na jízdní dobu stejnou, jako před začátkem modernizace…

  • Dobrý den,

   faktem je, že v listopadu bude vše na svém místě. Ovšem teprve na jaře proběhne finální podbití a určitě i úpravy TV, do té doby tedy nelze zvýšení traťové rychlosti očekávat. Oproti stavu během stavby zrychlení pochopitelně nastane díky provozuschopnosti všech tří TK/SK (mírně degradováno novou zastávkou Praha-Běchovice střed). Na toužebně očekávaných 160 si však ještě budeme muset počkat do jara.

   Do té doby si cestující mohou vychutnávat alespoň hladkou a tichou jízdu, což ti, co pamatují blatovskou a klánovickou poskakovačku jistě ocení 🙂

   • Dobrý den,
    takže pokud bude zkrácení jízdních časů, tak ho lze očekávat spíše až s novým jízdním řádem v prosinci 2016…Ale je pravda, že hladká a tichá jízda, doufám bez zpoždění, bude také příjemnou změnou, hlavně pro nás všechny dojíždějící do zaměstnání.

    • Osobních vlaků se s ohledem na množství zastávek zvýšení rychlosti v podstatě nedotkne, maximálně půl minuty. Naopak degradací cestovní rychlosti bude pro všechny Středočechy+Klánovické nová zastávka v Běchovicích. 🙁

 3. Permanentní zrušení přístupového chodníku v Úvalech, od železničního přejezdu, přímo na peron na Prahu, to je opět další „vyznamenání se“, či spíše prohra volených zástupců (čti volů) města Úval. Zřejmě je cesta od železničního přejezdu jedním podchodem na opačnou stranu, pak přejití celého nástupiště ve směru na Kolín, pak navrácení se podejitím dalším podchodem na peron na Prahu, pro někoho asi více „optimalizovaná“. Ale hlavně že na peronu nesmíte být bez platné a řádně označené jízdenky…

  • Hlavu vzhůru, mám dobré zprávy pro Vás i maminku z minulé diskuze:

   Pokud jde o přístupový chodníček od ulice Husova k podchodu pod tratí, provizorní pěšina již zprovozněna nebude. Bude však vybudován standardní chodník s osvětlením, předpokládaný termín realizace je I. pololetí 2016, v prosinci bychom měli získat územní rozhodnutí a pak předáváme dokumentaci k dalším krokům na SŽDC, ve spolupráci s níž je tato akce realizována.

   S pozdravem,
   Petr Borecký, starosta města.

   A já dodávám: HURÁ a palec nahoru zastupitelům!

   Citováno z http://www.mestouvaly.cz/ptate-se-starosty-1/ dne 20.10.2015

   • Dobrý den, děkuji za zjištění více informací a jejich následné publikování. V okamžiku psaní mého (původního) příspěvku byla dohledatelná pouze jediná informace na webu města a to, že tento chodník bude trvale zrušen (bez náhrady).

    Tudíž se připojuji k vašemu „HURÁ a palec nahoru zastupitelům!“, za předpokladu, že bude uvedená akce v průběhu roku 2016 skutečně zdárně dokončena. Pokud se můj původní příspěvek někoho dotknul, pak se mu omlouvám.

 4. Ach ty podchody… Nějak se nám nedaří:

  K problematice průsaku vody do nového železničního podchodu „u závor“ sděluje Tomáš John, ředitel stavby:

  „Další komplikací, která nás v současné době trápí, je nedokonalá těsnost izolací v podchodu u přejezdu a nutnost vyřešit v krátké době zvýšený průsak vody do tubusu. V této chvíli probíhají jednání mezi investorem, projektantem a zhotovitelem podchodu ohledně optimálního postupu oprav. Nemůžu vyloučit ani krátkodobé uzavření podchodu z důvodu provedení nezbytných úprav, o kterém budete případně včas informování prostřednictvím komunikačních kanálů Města.“

  Citováno z http://www.mestouvaly.cz/ dne 20.10.2015

  • Výtahy v žst. Úvaly by měly být v provozu počínaje pondělím 9.11. Více informací z Úval již brzy, dnes nafoceno 🙂

 5. Dobrý den, kdy budou zprovozněny výtahy v Úvalech u podchodu na druhé nástupiště a zda budou osazeny panely s odjezdy vlaků.

  • K výtahům viz níže. K infopanelům: Ano, již je na ně instalována příprava na všech třech nástupištích (uvidíte již brzy ve fotogalerii). Termín v tuto chvíli nedokáži sdělit, tyto „drobnosti“ nejsou zaneseny v HMG stavby.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*