Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 6.8.2014.

Modernizovaná 1.TK je položena téměř v celé délce. Zastávka Praha Podbaba roste jako z vody.

Mapa s aktuálním stavem:

 

mapka-situace-2014-08-06

 

Spojky Podbaba:

Spojky jsou kompletní, vložena byla i chybějící výhybka z obou traťových kolejí od Roztok do 1.SK Bubenče, byť zatím bez výstroje.

 

Most Podbabská:

Most byl osazen PHS i na jižní římse.

 

Zastávka Praha Podbaba:

Výstavba zastávky ve směru do Holešovic pokračuje. Na těleso podchodu pod 1.TK již navazuje rampa i schodiště včetně stěn, byla instalována konstrukce zastřešení, zatím bez krytiny. Hranu nástupiště již vymezuje zídka. Opěra mostu k teplárně včetně myší díry byla ubourána. Z hrubých prací zbývá zasypat zídku pro vytvoření plochy nástupiště, pokládka dlažby nástupiště a vybudování chodníků.

Pokud nenastane komplikace, příští článek by již měl zachytit zastávku s 1. nástupištěm v provozu.

 

Roztocké zhlaví žst. Praha Bubeneč:

Byla zahájena pokládka 3.SK a kusé koleje 3a.

 

Staniční koleje od roztockého zhlaví po most Mlýnská:

Železniční pláň uválcovaná, probíhá pokládka 3.SK. Základy pro PHS podél 3.SK již sledují celý úsek od Podbaby k mostu Mlýnská.

 

Most Mlýnská:

Část mostu pod lichou skupinou je před dokončením, horní deska je vybetonována, zbývá zasypat.

 

Žst. Praha Bubeneč:

Zůstává stav s 2.SK v provizorní poloze a provizorním svrškem. Do zahájení provozu nové zastávky stále slouží, byť jednou kolejí a jedním nástupištěm, potřebám cestujících.

 

Holešovické zhlaví žst. Praha Bubeneč:

Zatím beze změn, tedy žádné zhlaví není 🙂

 

Most Stromovka 2:

Dokončuje se nová žlb. deska nad klenbou mostu a probíhá betonáž římsy u 1.TK.

 

Spojky Stromovka:

Probíhá výstavba spojek, výhybky v 1.TK jsou již na svém místě, nevystrojené, kolejiště v 1.TK položeno, zbývá podbít.

 

Úsek Stromovkou:

1.TK položena, podbita.

 

Podchod Stromovka (most Stromovka 1):

Horní stavba dokončena, zasypáno, položena 1.TK. Probíhá sanace povrchů podchodu, torkret je plošně odbouráván. Podchod přesto není uzavřen, prostor střeží hlídač, kterému tímto děkuji za pohoštění 🙂

 

Odbočka Stromovka:

Dokončená, 1.TK napojena od Stromovky i od Buben.

 

Žst. Praha Holešovice:

Dokončeno.

 

Most Argentinská:

Probíhají vyměny ložisek, opravy hlavic pilířů a sanace povrchů, aktuálně na pilíři v prostoru mezi jízdními pruhy ulice Argentinská.

 

Následuje fotogalerie ze dne 6.8.2014.

Bu-Ho_2014-08-06

 

A jako bonus, fotogalerie z přeložky tramvajové trati Trojská – Nádraží Holešovice:

Bu-Ho_2014-08-06_tram

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*