Modernizace Praha Běchovice – Úvaly, stav 28.6.2014

Za příznivých klimatických podmínek stavba rychle postupuje. V článku se podíváme na změny oproti předchozímu stavu, jako vždy nejvíce napoví fotogalerie. V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku

Souhrnně: První traťová kolej je po dokončení příslušných částí stavebních objektů opět provozována. Nyní je v úseku odb. Blatov – Úvaly (mimo) vyloučena nultá kolej, opět za účelem prací na mostních objektech. Pokládka nového svršku zatím neprobíhá.

 

Úsek žst. Praha Běchovice – zastávka Praha Klánovice (mimo):

Pro celý uvedený úsek: Svršek /spodek  původní. 1.SK a 101a opět provozovány, od Blatova vyloučena nultá kolej. Trakce – po odb. Blatov podél 101a převážně stožáry, místy jen patky, za odbočkou až do Klánovic již kompletní nové brány, na které není převěšeno.

 

Žst. Praha Běchovice

Pokračují terénní úpravy v prostoru budoucího prvního nástupiště zastávky Praha Běchovice střed. Více o zastávce v tomto článku.

 

Most Mladých Běchovic

Stále bez náznaku stavební činnosti.

 

Most SUEZ (a okolí)

Kolej 101a opět v provozu, nevystrojené stožáry TV osazeny na všech patkách.

 

před Blatovem, čtyřkolejka

Žádné změny.

 

Odb. Blatov

Žádná činnost.

 

Most Blatovský potok

Práce na rozšíření u 1.TK byly dokončeny, nyní pokračují pod vyloučenou nultou kolejí, která je v oblasti mostu snesena.

 

Most Pilovská

Identický stav jako u mostu Blatovský potok.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Běchovice - Úvaly 28.6.2014 (s1)

 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, jen v zastávce a pod nadjezdem nový svršek v 1.TK a snesená nultá kolej. Trakce – po celé délce již kompletní brány, zatím převěšeno jen v krátkém úseku pod silničním nadjezdem v Klánovicích a sporadicky v 1.TK i dále.

 

Zastávka Praha – Klánovice

Nástupiště u 1.TK bylo dokončeno a již slouží cestujícím, včetně nového přístřešku. V 1.TK je položen nový svršek v celé délce nového nástupiště a dále pod silniční nadjezd. Snesena je nyní nultá kolej, obdobně v délce nástupišť a dále pod nadjezd. Pokračují práce na podchodu.

 

Most Žák

Rozšíření pod 1.TK dokončeno, práce se přesunuly do části pod nultou kolejí.

 

Most Na Bučině

Obdobně jako u mostu Žák.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Běchovice - Úvaly 28.6.2014 (s2)

Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, jen ve vysunutých spojkách je v nulté a první koleji položen nový svršek. Vyloučena je druhá kolej od starých spojek směrem na Český Brod. Trakce – nové stožáry jsou osazeny ve stanici podél 3.SK, dále po most Výmola po obou stranách, chybí  nosníky brány. V úseku vysunutých spojek již převěšeno na nové brány a staré brány sneseny.

Most Na Spojce

V původním stavu.

 

Žst. Úvaly

Žádné změny.

 

Přejezd Husova

Beze změny.

 

Staré spojky

Stožáry TV již stojí na obou stranách kolejiště.

 

Most Výmola

Žádná činnost.

 

Most Škvorecká

Rozšíření mostu pod 1.TK bylo dokončeno a kolej je provozována, obnoven byl i svršek v nulté koleji. Snesena je nyní 2.TK. Byla odstraněna římsa u 2.TK a betonáž nové římsy probíhá mimo místo, na staveništi u západní opěry mostu.

 

Vysunuté spojky

Výhybky nových spojek byly vloženy v první i nulté koleji, zbývá vložit dvě výhybku do 2.TK a spojky jsou stavebně dokončeny. Podél 1.TK je budován výkop pro kabelizaci spojek, u návěstní lávky odjezdových návěstidel je umístěn kontejner provizorního ZZ, kde výkop končí. Jakmile budou spojky aktivovány, mohou být zahájeny práce na mostě Výmola a snesení starých spojek. Nechme se překvapit, zda tomu tak bude již v červencové reportáži.

Doplněno: Dle aktuálních informací nebudou výhybky vysunutých spojek vybaveny elektrickým ohřevem. Při vzdálenosti 2 km od stanice a umístění v zářezu v jinak otevřené krajině…

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Běchovice - Úvaly 28.6.2014 (s3)

Zdroj: Vlastní pozorování.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
mirekk
14.7.2014 20:25

Minulý týden jsem jel služebně z Prahy do Č.Třebové a zpět. Samozřejmě, že jsem při obou cestách sledoval stavbu.
Přestože to v tomto úseku stavby znám pouze „z rychlíku“, dokázal jsem se orientovat. A to díky mapkám, které Martin pečlivě kreslí a díky zakresleným pozicím pořízení jednotlivých fotek. Když jsme jeli, připadal jsem si, že to tady znám. Také mi došlo, proč se Suezu tak říká: prostě průplav z jedné strany na druhou. Jedem přes dlouhý most, říkám si „Výmola“ (přiznám se, že jsem si ho v duchu přejmenoval 🙂 ).
Martine, díky moc za tvé fotky, popisy, mapky. Určitě nejsem jediný, komu takto pomohly. A když jsem viděl, jak je ten úsek dlouhý, opět jsem musel autorovi složit poklonu. Nechápu, kudy se tam dá jet na kole.
Díky moc

Lukáš
14.7.2014 16:08

Dobrý den,
prosím, zasílejte nám emailem aktuality (při vystavení na tomto webu k dění v Úvalech).
Děkuji.