Fotoreportáž z výlukových prací na trati Olbramovice – Sedlčany

Železniční pracovní stroje (Autor: koridory.cz)

(aktualizace 12.8.2020)

Téměř 51,5 miliónu korun bez daně bude stát letošní výluka na trati z Olbramovic do Sedlčan. Pokud ovšem kdokoliv očekává, že po jejím skončení zde najde „lokálku“ se železničním svrškem „koridorové“ podoby v souvislé délce několika kilometrů, bude zklamán. Nic takového se nekoná, práce probíhají stejným způsobem jako v roce 2019. Z celkové délky opravovaných úseků trati bude v délce 2650 m položen nový svršek na ocelových pražcích „Y“.

Smlouva o dílo „Oprava trati v úseku Olbramovice – Kosova Hora“ byla mezi zadavatelem zakázky, Správou železnic s.o. a hlavním zhotovitelem, firmou GJW Praha spol. s.r.o. podepsána 16. července 2020. Přesná hodnota zakázky je 51 448 477,88 Kč (bez DPH). Subdodavateli zakázky jsou firmy Pirell s.r.o., E-Railconstruct s.r.o., PEDASTA dopravní stavby s.r.o., Dosta s.r.o. a RUTR s.r.o.

Harmonogram prací je rozprostřen na délku 85 dní (60 dní výluky a 25 dní dokončovacích prací za provozu). Výluka vlakového provozu začala 1. srpna a skončí 28. září 2020. Výlukový jízdní řád na období 1.8. až 16.9. naleznete zde.

První informace o výluce jsme sice přinesli už začátkem července, pro potřeby tohoto článku budou však některá fakta zmíněna znovu a podrobněji.

Zopakujme si, o které úseky se jedná:

  • km 0,286 až 4,700 (Olbramovice – Vrchotovy Janovice)
  • km 7,600 až 9,150 (Minartice – Štětkovice)
  • km 13,500 až 14,910 (Kosova Hora – Sedlčany)

Ve všech úsecích dochází k obnově svršku několika způsoby:

  • výměnou stávajících kolejnic za nové kolejnicové pásy tř. R260, tv. 49 E1, dl. 75 m na stávající pražce SB5 či SB8 vč. výměny jednotlivých poškozených kusů,
  • výměnou stávajících kolejnic za užité kolejnice tv. S49 (z deponie Heřmaničky) na stávající pražce SB5 či SB8, vč. výměny jednotlivých poškozených kusů,
  • snesením stávajících kolejových polí a jejich nahrazení pokládkou nových ocelových „Y“ pražců, vystrojených kolejnicemi tvaru S49, rozdělení „k“ (ve vybraných obloucích trati).

Samozřejmostí je pak už zřízení bezstykového provedení za vydatné pomoci svařování termitem.

ODKAZ
O prázdninách začnou výluky na hlavních tratích a částečně bude zprovozněn Branický most

I. úsek – km 0,286 až 4,700 (Olbramovice – Vrchotovy Janovice)

V dílčí části úseku od přejezdu „Mokate“ žst. Olbramovice (km 0,345) až po přejezd silnice I/18 u Křešic (km 2,396) je prováděna výměna stávajících kolejnic za nové (viz výše). V zářezu za Olbramovicemi je prováděn výřez náletových křovin a částí stromů. Následující zářez před křešickým přejezdem byl již zcela sanován. V celém úseku od Olbramovic až za zastávku Vrchotovy Janovice bylo provedeno čištění příkopů a svahů zářezů, příp. svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. V I. úseku bude použito 926 ks pražcových kotev TDHB (v km 0,769 – 1,047; 2,166 – 2,317; 2,788 – 3,121).

V I. úseku budou již zmíněné ocelové pražce „Y“ položeny v počtu 1458 ks (v km 1,811 – 2,146; 2,345 – 2,763; 3,161 – 3,477; 4,299 – 4,688). K demontáži stávající koleje ve zmíněných úsecích má však dojít až po 20. srpnu, kdy má dorazit „pékápéčko“ firmy GJW.

Olbramovice - Sedlčany: oprava svršku, I. úsek

II. úsek – km 7,600 až 9,150 (Minartice – Štětkovice)

V II. úseku budou ocelové pražce „Y“ položeny v počtu 688 ks (v km 7,642 – 7,918; 8,143 – 8,483, 8,577 – 8,876). Rekonstrukcí v tomto úseku projdou i přejezdy P6075 (km 7,740), P6076 (km 8,179), P6077 (km 8,544). Přejezd u zastávky Minartice bude nově tvořen konstrukcí Intermont šířky 6 m ze železobetonových panelů (vnitřní i vnější panely). Na zastávce bude zřízeno nové nástupiště typu Tischer délky 33 m (stávající peron bude demontován).

Olbramovice - Sedlčany: oprava svršku, II. úsek

III. úsek – km 13,500 až 14,910 (Kosova Hora – Sedlčany)

Ve III. úseku budou ocelové pražce „Y“ položeny v počtu 208 ks (v km 14,628 – 14,905), dále rovněž pražcové kotvy TDHB v počtu 660 ks. I zde budou rekonstruovány přejezdy a to P6088 (km 13,765), P6089 (km 14,547) a P6090 (km 14,905). Všechny přejezdy obdrží též nové konstrukce typu Intermont ze železobetonových panelů.

Olbramovice - Sedlčany: oprava svršku, III. úsek

Pražcová kotva drží pražec v kolejovém loži, používá se především v obloucích, kde na pražec působí odstředivá síla a hlavně velké tlaky od rozpínání bezstykové koleje. Pražcové kotvy se používají pro všechny typy příčných a výhybkových pražců. Jejich funkce spočívá ve zvýšení příčného odporu pražce proti vysunutí a tím zvyšují stabilitu bezstykové koleje.


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jarda Š.
Jarda Š.
11.8.2020 10:42

Nemohl by autor nebo někdo jiný dobře obeznámený s poměry připojit schéma trati, na kterém by bylo vidět, které úseky už byly opraveny, které se opravují nyní a které oprava ještě bude čekat?