Fotoreportáž z výlukových prací na trati Olbramovice – Sedlčany

Železniční pracovní stroje (Autor: koridory.cz)

(aktualizace 12.8.2020)

Téměř 51,5 miliónu korun bez daně bude stát letošní výluka na trati z Olbramovic do Sedlčan. Pokud ovšem kdokoliv očekává, že po jejím skončení zde najde „lokálku“ se železničním svrškem „koridorové“ podoby v souvislé délce několika kilometrů, bude zklamán. Nic takového se nekoná, práce probíhají stejným způsobem jako v roce 2019. Z celkové délky opravovaných úseků trati bude v délce 2650 m položen nový svršek na ocelových pražcích „Y“.

Smlouva o dílo „Oprava trati v úseku Olbramovice – Kosova Hora“ byla mezi zadavatelem zakázky, Správou železnic s.o. a hlavním zhotovitelem, firmou GJW Praha spol. s.r.o. podepsána 16. července 2020. Přesná hodnota zakázky je 51 448 477,88 Kč (bez DPH). Subdodavateli zakázky jsou firmy Pirell s.r.o., E-Railconstruct s.r.o., PEDASTA dopravní stavby s.r.o., Dosta s.r.o. a RUTR s.r.o.

Harmonogram prací je rozprostřen na délku 85 dní (60 dní výluky a 25 dní dokončovacích prací za provozu). Výluka vlakového provozu začala 1. srpna a skončí 28. září 2020. Výlukový jízdní řád na období 1.8. až 16.9. naleznete zde.

První informace o výluce jsme sice přinesli už začátkem července, pro potřeby tohoto článku budou však některá fakta zmíněna znovu a podrobněji.

Zopakujme si, o které úseky se jedná:

  • km 0,286 až 4,700 (Olbramovice – Vrchotovy Janovice)
  • km 7,600 až 9,150 (Minartice – Štětkovice)
  • km 13,500 až 14,910 (Kosova Hora – Sedlčany)

Ve všech úsecích dochází k obnově svršku několika způsoby:

  • výměnou stávajících kolejnic za nové kolejnicové pásy tř. R260, tv. 49 E1, dl. 75 m na stávající pražce SB5 či SB8 vč. výměny jednotlivých poškozených kusů,
  • výměnou stávajících kolejnic za užité kolejnice tv. S49 (z deponie Heřmaničky) na stávající pražce SB5 či SB8, vč. výměny jednotlivých poškozených kusů,
  • snesením stávajících kolejových polí a jejich nahrazení pokládkou nových ocelových „Y“ pražců, vystrojených kolejnicemi tvaru S49, rozdělení „k“ (ve vybraných obloucích trati).

Samozřejmostí je pak už zřízení bezstykového provedení za vydatné pomoci svařování termitem.

ODKAZ
Kolaps české železnice

I. úsek – km 0,286 až 4,700 (Olbramovice – Vrchotovy Janovice)

V dílčí části úseku od přejezdu „Mokate“ žst. Olbramovice (km 0,345) až po přejezd silnice I/18 u Křešic (km 2,396) je prováděna výměna stávajících kolejnic za nové (viz výše). V zářezu za Olbramovicemi je prováděn výřez náletových křovin a částí stromů. Následující zářez před křešickým přejezdem byl již zcela sanován. V celém úseku od Olbramovic až za zastávku Vrchotovy Janovice bylo provedeno čištění příkopů a svahů zářezů, příp. svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. V I. úseku bude použito 926 ks pražcových kotev TDHB (v km 0,769 – 1,047; 2,166 – 2,317; 2,788 – 3,121).

V I. úseku budou již zmíněné ocelové pražce „Y“ položeny v počtu 1458 ks (v km 1,811 – 2,146; 2,345 – 2,763; 3,161 – 3,477; 4,299 – 4,688). K demontáži stávající koleje ve zmíněných úsecích má však dojít až po 20. srpnu, kdy má dorazit „pékápéčko“ firmy GJW.

Olbramovice - Sedlčany: oprava svršku, I. úsek

II. úsek – km 7,600 až 9,150 (Minartice – Štětkovice)

V II. úseku budou ocelové pražce „Y“ položeny v počtu 688 ks (v km 7,642 – 7,918; 8,143 – 8,483, 8,577 – 8,876). Rekonstrukcí v tomto úseku projdou i přejezdy P6075 (km 7,740), P6076 (km 8,179), P6077 (km 8,544). Přejezd u zastávky Minartice bude nově tvořen konstrukcí Intermont šířky 6 m ze železobetonových panelů (vnitřní i vnější panely). Na zastávce bude zřízeno nové nástupiště typu Tischer délky 33 m (stávající peron bude demontován).

Olbramovice - Sedlčany: oprava svršku, II. úsek

III. úsek – km 13,500 až 14,910 (Kosova Hora – Sedlčany)

Ve III. úseku budou ocelové pražce „Y“ položeny v počtu 208 ks (v km 14,628 – 14,905), dále rovněž pražcové kotvy TDHB v počtu 660 ks. I zde budou rekonstruovány přejezdy a to P6088 (km 13,765), P6089 (km 14,547) a P6090 (km 14,905). Všechny přejezdy obdrží též nové konstrukce typu Intermont ze železobetonových panelů.

Olbramovice - Sedlčany: oprava svršku, III. úsek

Pražcová kotva drží pražec v kolejovém loži, používá se především v obloucích, kde na pražec působí odstředivá síla a hlavně velké tlaky od rozpínání bezstykové koleje. Pražcové kotvy se používají pro všechny typy příčných a výhybkových pražců. Jejich funkce spočívá ve zvýšení příčného odporu pražce proti vysunutí a tím zvyšují stabilitu bezstykové koleje.


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jarda Š.
Jarda Š.
11.8.2020 10:42

Nemohl by autor nebo někdo jiný dobře obeznámený s poměry připojit schéma trati, na kterém by bylo vidět, které úseky už byly opraveny, které se opravují nyní a které oprava ještě bude čekat?