Práce na obnově svršku sedlčanské lokálky jsou v polovině

Po více jak čtrnácti dnech je tu opět několik dokumentačních snímků z šedesátidenní nepřetržité výluky na trati z Olbramovic do Sedlčan. Ta pomalu spěje ke své polovině svého trvání.

Po trati se před několika dny „přehnalo pékápečko“ (pokladač kolejových polí) firmy GJW a vytrhalo kolejová pole v prvním obnovovaném úseku mezi Olbramovicemi, resp. Křešicemi a Vrchotovými Janovicemi. Trať je tak nyní v tomto úseku bez koleje, leží zde pouze nové pětasedmdesátimetrové kolejnicové pásy, které čekají na svou montáž na nové ocelové „Y“ pražce, které ve zdejších obloucích budou položeny a nyní jsou složeny rovněž podél trati. Snesená původní kolejová pole byla odvezena do Olbramovic, kde v prostoru bývalých uhelných skladů bude probíhat jejich demontáž. Zabráním složiště i vznikem obratiště autobusů PID však zde bohužel došlo ke značnému úbytku parkovacích stání, auta cestujících jsou nyní odstavena doslova kde se dá a vznik záchytného parkoviště na obcí zakoupeném pozemku pod nádražím nyní stojí na vydání rozhodnutí stavebního úřadu ve Voticích.

Více netřeba popisovat, většina provedených prací je patrna z fotografií v přiložených galeriích ze všech třech obnovovaných úseků, na kterých probíhá hlavní objem prací. Detailnější informace o prováděných pracích byly uvedeny v minulém článku.

Výlukový jízdní řád od 1. srpna do 16. září 2020 (od 17.9. do 28.9. bude platit další výlukový jízdní řád v souvislosti s uzavírkou silnice do Minartic).

I. úsek – km 0,286 až 4,700 (Olbramovice – Vrchotovy Janovice)

Olbramovice - Sedlčany: obnova svršku, I. úsek - konec srpna 2020

II. úsek – km 7,600 až 9,150 (Minartice – Štětkovice)

Olbramovice - Sedlčany: obnova svršku, II. úsek - konec srpna 2020

III. úsek – km 13,500 až 14,910 (Kosova Hora – Sedlčany)

Dnešní fotogalerie je v tomto úseku kvůli slunci snímána proti směru kilometráže. Mimo jiné v ní uvidíme i zrušenou zastávku Červený Hrádek, která existovala jen několik let a vznikla především pro potřeby skautské organizace, která zde měla svůj tábor (ten naleznete nedaleko odsud dodnes). V zastávce zastavovaly svého času (kvůli značnému sklonu a protisměrným obloukům trati v tomto místě) jen vybrané spoje, vedené v motorové trakci. Zastávka však velmi záhy zanikla (v jízdním řádě 1952 je již vedena jako zrušená) a to nejen kvůli malému využití, ale zřejmě i následkem zániku samotné skautské organizace. Skromně vybavená zastávka, z níž se dodnes zachovaly zbytky sypaného nástupiště, se nacházela ve směru staničení vpravo trati za přejezdem P6090 v km 14,905.

Olbramovice - Sedlčany: obnova svršku, III. úsek - konec srpna 2020

Ocelový pražec typu „Y“ je výrobkem německé firmy ThyssenKrupp GfT. Jeho zvláštní tvar se vymyká dosavadnímu pojetí pražců. Jedná se vlastně o jakýsi dvojpražec, jehož ramena tvoří podobu znaku Y. K jeho výrobě je použit speciální nosník tvaru I.

Ocelové pražce typu Y mají výrazně vyšší stabilitu kolejí, zejména díky vysoké odolnosti proti bočnímu posuvu a díky velmi vysoké tuhosti roštu, který připomíná příhradovou konstrukci. To má největší přínos u obloukových tratí. Tyto pražce jsou kratší, takže mohou být použity i v užším zemním tělese a šetří se tím objem materiálu i zemních prací. Pro svou vodivost nemohou být tyto pražce použity v kolejích s kolejovými obvody. Výhodou je naopak nízká hmotnost ve srovnání s betonovými pražci.


Plánek trati D3 Olbramovice – Sedlčany, seznam vleček, přejezdů, přechodů a ostatních křížení dráhy s pozemní komunikací


 

ODKAZ
Kolaps české železnice
Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jarda Š.
Jarda Š.
29.8.2020 11:37

Ten skautský tábor byla tzv. lesní škola, tedy zařízení sloužící především k prohlubování kvalifikace skautských vůdců. Zastávka vznikla z iniciativy (barona) Jana Mladoty (ze Solopysk), který byl majitelem místního zámku a sponzorem lesní školy. Sloužila i místním obyvatelům a zaměstnancům zámeckého hospodářství. Jan Mladota v r. 1948 emigroval a jeho majetek byl státem zabaven. Nízké využití místními bylo hlavně kvůli vrůstající konkurenci autobusové dopravy, která se pro ně stala výhodnější.

mirekk
Admin
Reakce na  Jarda Š.
29.8.2020 23:21

Dobré znalosti. Díky