Výluky na trati č.220 v březnu až květnu 2017

(aktualizace 20.3.2017)

28.února 2017 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci dvou silničních mostů ve městě Bystřice u Benešova. Oba mosty (evidenčních čísel 111-001 a 111-002) se nacházejí na silnici II.třídy č. 111. Zatímco v druhém případě jde o most nad Konopišťským potokem v centru města, v případě prvního se jedná o nadjezd, rozpínající se nad dvěma hlavními tahy – silnicí I/3 a železniční tratí č.220 České Budějovice – Praha.

Zde tak značná část stavebních prací omezí provoz nejen silniční,  ale i železniční.

Na trati tak postupně dojde k výlukám jedné či druhé traťové koleje a kvůli demoličním pracím i k několika nočním výlukám, které omezí zejména dopravu nákladní. Osobní doprava je v nočních hodinách v tomto traťovém úseku velmi slabá, přeprava náhradní autobusovou dopravou se tak dotkne především cestujících vlaku R 733 „Ludvík Zatěranda“. Silniční nadjezd se nalézá v traťovém km 128,062 a byl vystavěn v osmdesátých letech dvacátého století současně s přeložkou silnice dnešního označení I/3 kolem Bystřice u Benešova. Nahradil tak do té doby zde se nalézající původní nadjezd se železobetonovou mostovkou uloženou na kamenných opěrách, zbudovaný mezi lety 1919-22 v souvislosti s nouzovou stavbou druhé koleje v úseku Votice-město – Benešov.

Stavební úpravy nynějšího silničního nadjezdu z prefabrikovaných předpjatých nosníků budou spočívat v demolici původního mostního svršku, nosné konstrukce, křídel, závěrných zídek a úložných prahů opěr, dále bude provedena sanace zachovávaných částí spodní stavby. Zakázku získala firma Hochtief CZ, a.s. Investorem stavby je Středočeský kraj, projektantem Pragoprojekt, a.s.

Úpravy na železniční infrastruktuře (provizorní a definitivní úprava trakčního vedení, ochrana před účinkem bludných proudů a ukolejnění) budou stát přibližně 6,4 milionu korun (vč.DPH) z celkových nákladů na stavbu nadjezdu, které činí 55 milionů 660 tisíc korun (vč.DPH).

Úpravy tras autobusových linek veřejné hromadné dopravy zde

ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy II.

Mapky silničních uzavírek silnic, dopravního značení a objízdných tras u Bystřice u Benešova zde

Noční výluky s NAD (Olbramovice – Benešov)

Únor/březen (vždy 23 – 03 hod.):

 • 28.2./1.3.2017 (zřízení neutrálního pole v km 128,042 – 128,082)
 • 1./2.3.2017 (bourací práce, zřízení ochranné konstrukce)
 • 24./25.3., 25./26..3., 26./27.3.2017 (demontáž horizontálních nosníků)

 

Duben/květen: 

 • v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Bystřici výluky s NAD nebudou

 

Další omezení provozu (bez NAD):

 • denní výluky 1.TK:  3., 4., 5. a 6.3.2017, vždy 8 – 18 hod.
 • noční výluky 1.TK: 9./10.3., 17./18.3.2017, vždy 23 – 03 hod., 26.5.2017 (01 – 04 hod.)
 • denní výluky 2.TK: 7. a 8.3.2017, vždy 8 – 18 hod.
 • noční výluky 2.TK: 10./11.3., 18./19.3.2017, vždy 23 – 03 hod., 19.5.2017 (01 – 04 hod.)

Další výluky s NAD na trati v období únor – květen 2017

 • již od 23.února až do 22.května 2017 probíhá částečná výluka s NAD vybraných Os vlaků v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí – bližší informace jsou zde
 • ve dnech 28., 29., 30.dubna a 1., 2., 3. a 4.května 2017 jsou plánovány denní výluky v úseku Odb.Sudoměřice – Votice (vždy od 8.20 do 16.20 hod.)
 • v souběhu s výše popsanou výlukou proběhnou ve dnech 2. – 4.května 2017 i krátkodobé denní výluky v úseku Chotoviny – Odb.Sudoměřice, neboť zde proběhne taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (2. a 4.5.2017 v době od 8.20 do 11.20 hod., 3.5.2017 pak až do 16.20 hod.)
 • 24.dubna 2017 ve 3 hodiny ráno bude zahájena nepřetržitá výluka v úseku Nemanice – Ševětín s trváním do 4.května 2017 (19.20 hod.)
 • 28.dubna 2017 v 8 hodin se k předchozí vyjmenované výluce připojí další nepřetržitá výluka v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, která potrvá až do 4.května 2017

Výlukové jízdní řády pro dny od 24.dubna do 4.května 2017, včetně souběhu výluk od 28.4. do 4.5. ke stažení.

 


 • 4.dubna 2017 v době od 9 do 15 hodin proběhne výměna softwaru staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11 v žst. Olbramovice.
ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy potřetí a naposledy

Prameny:

 • Portál veřejných zakázek
 • MěÚ Bystřice
 • Hlas Bystřice č.2/2017
 • ČD / SŽDC
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře