Výluky na trati č.220 v březnu až květnu 2017

(aktualizace 20.3.2017)

28.února 2017 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci dvou silničních mostů ve městě Bystřice u Benešova. Oba mosty (evidenčních čísel 111-001 a 111-002) se nacházejí na silnici II.třídy č. 111. Zatímco v druhém případě jde o most nad Konopišťským potokem v centru města, v případě prvního se jedná o nadjezd, rozpínající se nad dvěma hlavními tahy – silnicí I/3 a železniční tratí č.220 České Budějovice – Praha.

Zde tak značná část stavebních prací omezí provoz nejen silniční,  ale i železniční.

Na trati tak postupně dojde k výlukám jedné či druhé traťové koleje a kvůli demoličním pracím i k několika nočním výlukám, které omezí zejména dopravu nákladní. Osobní doprava je v nočních hodinách v tomto traťovém úseku velmi slabá, přeprava náhradní autobusovou dopravou se tak dotkne především cestujících vlaku R 733 „Ludvík Zatěranda“. Silniční nadjezd se nalézá v traťovém km 128,062 a byl vystavěn v osmdesátých letech dvacátého století současně s přeložkou silnice dnešního označení I/3 kolem Bystřice u Benešova. Nahradil tak do té doby zde se nalézající původní nadjezd se železobetonovou mostovkou uloženou na kamenných opěrách, zbudovaný mezi lety 1919-22 v souvislosti s nouzovou stavbou druhé koleje v úseku Votice-město – Benešov.

Stavební úpravy nynějšího silničního nadjezdu z prefabrikovaných předpjatých nosníků budou spočívat v demolici původního mostního svršku, nosné konstrukce, křídel, závěrných zídek a úložných prahů opěr, dále bude provedena sanace zachovávaných částí spodní stavby. Zakázku získala firma Hochtief CZ, a.s. Investorem stavby je Středočeský kraj, projektantem Pragoprojekt, a.s.

Úpravy na železniční infrastruktuře (provizorní a definitivní úprava trakčního vedení, ochrana před účinkem bludných proudů a ukolejnění) budou stát přibližně 6,4 milionu korun (vč.DPH) z celkových nákladů na stavbu nadjezdu, které činí 55 milionů 660 tisíc korun (vč.DPH).

Úpravy tras autobusových linek veřejné hromadné dopravy zde

ODKAZ
Sudoměřice - Votice: stav před dokončením (1/2)

Mapky silničních uzavírek silnic, dopravního značení a objízdných tras u Bystřice u Benešova zde

Noční výluky s NAD (Olbramovice – Benešov)

Únor/březen (vždy 23 – 03 hod.):

 • 28.2./1.3.2017 (zřízení neutrálního pole v km 128,042 – 128,082)
 • 1./2.3.2017 (bourací práce, zřízení ochranné konstrukce)
 • 24./25.3., 25./26..3., 26./27.3.2017 (demontáž horizontálních nosníků)

 

Duben/květen: 

 • v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Bystřici výluky s NAD nebudou

 

Další omezení provozu (bez NAD):

 • denní výluky 1.TK:  3., 4., 5. a 6.3.2017, vždy 8 – 18 hod.
 • noční výluky 1.TK: 9./10.3., 17./18.3.2017, vždy 23 – 03 hod., 26.5.2017 (01 – 04 hod.)
 • denní výluky 2.TK: 7. a 8.3.2017, vždy 8 – 18 hod.
 • noční výluky 2.TK: 10./11.3., 18./19.3.2017, vždy 23 – 03 hod., 19.5.2017 (01 – 04 hod.)

Další výluky s NAD na trati v období únor – květen 2017

 • již od 23.února až do 22.května 2017 probíhá částečná výluka s NAD vybraných Os vlaků v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí – bližší informace jsou zde
 • ve dnech 28., 29., 30.dubna a 1., 2., 3. a 4.května 2017 jsou plánovány denní výluky v úseku Odb.Sudoměřice – Votice (vždy od 8.20 do 16.20 hod.)
 • v souběhu s výše popsanou výlukou proběhnou ve dnech 2. – 4.května 2017 i krátkodobé denní výluky v úseku Chotoviny – Odb.Sudoměřice, neboť zde proběhne taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (2. a 4.5.2017 v době od 8.20 do 11.20 hod., 3.5.2017 pak až do 16.20 hod.)
 • 24.dubna 2017 ve 3 hodiny ráno bude zahájena nepřetržitá výluka v úseku Nemanice – Ševětín s trváním do 4.května 2017 (19.20 hod.)
 • 28.dubna 2017 v 8 hodin se k předchozí vyjmenované výluce připojí další nepřetržitá výluka v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, která potrvá až do 4.května 2017

Výlukové jízdní řády pro dny od 24.dubna do 4.května 2017, včetně souběhu výluk od 28.4. do 4.5. ke stažení.

 


 • 4.dubna 2017 v době od 9 do 15 hodin proběhne výměna softwaru staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11 v žst. Olbramovice.
ODKAZ
Koridorové odhalení

Prameny:

 • Portál veřejných zakázek
 • MěÚ Bystřice
 • Hlas Bystřice č.2/2017
 • ČD / SŽDC
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře