Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 23.11.2014

Hlavní listopadovou událostí je nepochybně dokončení pokládky 2.TK v úseku z Běchovic k mostu Pilovská i v Klánovicích. Kolej je tak souvisle napojená (a sjizdná) od počátku stavby až po běchovické zhlaví Úval. Dokončována jsou i všechna nástupiště s 2.TK sousedící. Samostatnou kapitolou je pak podchod v Klánovicích.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku

 


Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

Pro celý uvedený úsek: První a nultá kolej v původním stavu. Druhá kolej dokončena od začátku stavby až po most Pilovská, kde navázuje na stávající 2.TK. Trakce: Od začátku stavby po most Suez nové stožáry pro brány, za mostem už nové brány. V koleji 101a zatím stará trakce, jen nové patky a stožáry, ve 102a od Suezu kompletně nové TV. V prostoru odb. Blatov nové trakční brány, za mostem Pilovská TV opět na starých převěsech (prostřídané novými branami bez výstroje).

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Druhé nástupiště má dokončený povrch, terén kolem nástupiště je upravený. Schodiště je v hrubé stavbě dokončené, chybí mu zábradlí a nějaká povrchová úprava. Tubus podchodu za běchovickou opěrou mostu Mladých Běchovic je pod 2.SK dokončen. Na vývěsce je uveden již realistický termín dokončení: 31.12.2015 (zkušební provoz by měl skončit 31.10.2016)

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Pod 2.SK rekonstrukce dokončena, zbývají tedy části mostu pod nultou a první kolejí, dobudování podchodu za běchovickou opěrou a ve finále opět sanace povrchů.

 

Most SUEZ (a okolí)

Severní římsa je dokončená, na jižní stále kousek chybí. Sanace pohledových ploch zůstane stejně jako u předchozího mostu až na konec.

 

Před Blatovem, čtyřkolejka

V úseku od Suezu jsou nové koleje 2a a 102a, dále nové brány TV. Staré TV na příhradových stožárech zbývá jen podél provozované nákladní spojky 101a.

 

Odb. Blatov

V odbočce jsou vloženy všechny tři výhybky v 2.SK / 2.TK (dvě pro spojky a jedna do koleje 102a). Od minulé návštěvy byly výhybky opatřeny výstrojí.

 

Most Blatovský potok

Dokončený, dále nebude sledován.

 

Most Pilovská

Dokončený, dále nebude sledován.

 

Úsek od mostu Pilovská před klánovickou zastávku.

Za mostem končí nově položená 2.TK a napojuje se na stávající svršek. Zde začne pracovat strojní linka AHM-800 a postupně dorazí až k zastávce Praha-Klánovice. Za ní zůstane modernizovaný železniční spodek a v dalším kole i svršek. Momentálně v tomto úseku probíhá úprava terénu podél 2.TK a výstavba odvodnění.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-11-23_s1

 


 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, čeká na AHM-800 (výjímkou je zastávka). Podél 2.TK probíhají teréní úpravy svahu zářezu a návazné odvodnění. Trakce: Všude nové brány, TV stále na převěsech, jen v oblasti klánovické zastávky již převěšeno na nové brány.

Zastávka Praha-Klánovice

V celé délce zastávky je položena nová 2.TK. Druhé nástupiště je dokončené a slouží veřejnosti, ovšem v tuto chvíli ještě ne k zamýšlenému účelu, tedy nastupování do vlaků na 2.TK. Místo toho jsou přes 2.TK položeny plechové přechody pro přístup provizornímu nástupišti u nulté koleje. Stará část druhého nástupiště je postupně demolována a probíhá výstavba PHS podél nového nástupiště. Také přístřešek u výpravní budovy je dokončený.

Tím se dostáváme k novému podchodu. I na zdejší diskuzi již prosakují (jak příznačné) informace o tom, že hydroizolace nového podchodu není úplně bez problému. Dle vyjádření zhotovitele byly v průběhu realizace stavby zjištěny průsaky skrz železobetonovou konstrukci, a to zejména v místě napojení tubusu podchodu na čelní stěny. Nyní zhotovitel situaci analyzuje a předpokládá se sanace a dotěsňování průsaků.

V každém případě to znamená nesplnění listopadového termínu zprovoznění podchodu, nucené změny harmonogramu a jistě také pochybnosti o kvalitě provedených prací, vzhledem k tomu, že problémy se spodní vodou jsou v této oblasti notoricky známé a projekt s nimi počítal. Na místě jsou také obavy, jakou životnost budou mít dodatečné úpravy již zasypaného podchodu a tedy, zda opravy nebudou vedeny spíše snahou za co nejmenších vícenákladů předat stavbu investorovi, než záměrem o zhotovení díla v patřičné kvalitě. Klánovické by jistě nepotěšilo, pokud by za pár let vyrostl v novém podchodu stejný „stupínek“, jaký nyní vede ve stávajícím podchodu.

Podrobnější informace o situaci podchodu lze sledovat na stránkách MČ Praha 21 a na úřední desce ÚMČ Praha Klánovice.

Nechme tedy podchod plavat 🙂 a pokračujme dále. Za silničním nadjezdem až ke konci klánovické zástavby je dokončována nízká PHS a dokončuje se úprava svahu zářezu zatravňovací geotextilíí.

 

Most Žák

Dokončený.

Most Na Bučině

Dokončený, pokud neočekáváme stejně pěkný obklad křídel mostu jako na jižní straně.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-11-23_s2

 


Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Sudá skupina snesená. Trakce: Ve stanici nové patky (vyloučená strana) a stožáry (provozovaná strana), na obou zhlavích již stojí brány, TV je však stále na převěsech.

Most Na Spojce

Sudá polovina mostu je dokončená, kolejový rošt 2.SK položený, chybí jen zábradlí na římse.

Žst. Úvaly

Na běchovickém zhlaví probíhá podládka kolejového roštu 2.SK (nový svršek) a 4.SK (recyklovaný svršek).

Ostrovní nástupiště mezi 2.SK a 4.SK pomalu získává finální podobu, část blíže českobrodskému zhlaví však stále není zasypaná, končí někde v úrovni podchodu.Konstrukce zastřešení je dokončená, čeká se na krytinu.

Přejezd Husova

Přejezd stále v původním stavu, podchod je již zasypáván.

Most Výmola

Betonáž nové železobetonové desky se zdá být téměř dokončená. Pokračuje betonování římsy.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-11-23_s3

 

Zdroj: Vlastní pozorování, web MČ Praha 21, web ÚMČ Praha Klánovice.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
5 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Lukáš
Lukáš
28.11.2014 08:12

Díky za článek!
Nevíte proč je tak úzký podchod u závor v Úvalech?
Stejně tak schody na (2.) ostrovní nástupiště jsou úzké a jen jedny (na druhou stranu je výtah) a v Úvalech vystupuje a nastupuje tolik lidí, že se zákonitě budou dělat fronty … http://www.uvaly.cz/stavba-zeleznice-v-listopadu

Petr K.
Petr K.
27.11.2014 22:39

Od 11. do 30. listopadu probíhají denní výluky (vždy 8:45 – 16:40) 2.TK Úvaly – Běchovice (+navazující koleje v Běchovicích).

mirekk
27.11.2014 12:33

Komentář od LuKo, na který Martin Flohr reaguje, byl antispamovým filtrem označen jako spam. Důvodem je mailová adresa uvedená v komentáři.
Komentář byl proto smazán.

V komentáři pisatel uvedl:
Nevím, kolik dní to tak bylo, ale minimálně 15.11.2014 se z Úval do Běchovic jezdilo i po druhé koleji. Ráno jsem se po ní svezl osobně a večer pak koukal, že nové nástupiště v Klánovicích je stále v provozu – nejednalo se tedy o omyl, že by nás ráno poslali na špatnou kolej.