Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 27.3.2015

Oproti předchozímu článku máme za sebou měsíc stavební aktivity. A je to znát, i když ty nejvíce viditelné práce se odehrávají jen na dvou lokalitách – v Běchovicích kolem mostu Mladých Běchovic a v Úvalech. Naopak v Klánovicích a na samotné trati mezi Běchovicemi a Úvaly se zatím nic zásadního neděje.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

 

 


Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

Pro celý uvedený úsek: 2. SK a vše s ní související je dokončeno od začátku stavby až po most Pilovská. Nyní je vyloučená 0.SK+1.SK, od začátku stavby obě sneseny na holou pláň. V úseku proběhne pokládka nové 0+1.SK. Lichý provoz zajištěn po koleji 101a nákladní spojky. Od Blatova dále po most Pilovská již snesená jen 0.TK, lichý provoz po 1.TK. Je tedy zachován dvoukolejný provoz.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

U druhého nástupiště vzniká obrubník. Žádné náznaky zahájení výstavby prvního nástupiště.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Byly zahájeny práce na jižní části mostu – betonování konzol pro uložení rozšířené římsy. Za rubem běchovické opěry probíhá betonáž dna jižní části podchodu.

 

Most SUEZ (a okolí)

Římsa u 1.SK navázána na jižní křídlo běchovické opěry. Připravuje se sanace povrchů.

 

Před Blatovem, čtyřkolejka

V lichém směru provoz jen po nákladní spojce 101a, vše ostatní sneseno (v sudém, do Prahy, se jezdí po novém).

 

Odb. Blatov

Připravuje se vložení spojek mezi novou 2.TK a budoucí 0.TK.

 

Úsek od mostu Pilovská před klánovickou zastávku.

Nultá TK vyloučená, ale ponechaná. Provoz po původních 1+2.TK.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-03-27_s1

 


 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, mosty dokončené. Čeká se na AHM-800 (výjímkou je zastávka).

Zastávka Praha-Klánovice

Zde není patrná žádná výrazná aktivita, PHS nedokončené, nový podchod pod plachtou. Až na tyto nedodělky zastávka funkční.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-03-27_s2

 


Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Sudá skupina dokončená a v provozu, lichá snesená, práce na všech objektech liché skupiny. Provoz v Úvalech omezený, na vjezdu od Běchovic kolizní bod ve zhlaví, na výjezdu jednokolejný úsek přes Výmolu ke vysunutým spojkám. Ve stanici v provozu jen dvě koleje s jedním nástupištěm.

Most Na Spojce

Začíná výstavba liché (jižní) poloviny mostu.

Žst. Úvaly

Lichá skupina snesena na pláň, probíhá výstavba bočních nástupišť u budoucí 1.SK a 3.SK (L profily), odhalen tubus podchodu pod lichou skupinou. Veřejnosti je zpřístupněna pěšina od severního východu z podchodu směrem k přejezdu Husova.

 

Přejezd Husova

Přejezd uzavřen, začíná oprava v liché skupině. Probíhá hloubení stavební jámy pro druhou část nového podchodu.

Most Výmola

Modernizace se přesunula na starší dvoukolejný most pod nultou a první kolejí, zde sneseny koleje, odhaleny oblouky mostu, odbourána římsa. Provoz mezi žst. a vysunutými spojkami zajištěn jen jednokolejně po novějším a nyní již (v horní stavbě) rekonstruovaném mostě.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-03-27_s3

 

Trakční vedení:

Celkově lze konstatovat, že většina trakčního vedení je již umístěna na nových branách, zatímco staré stožáry s převěsy byly sneseny. Výjimky:

  • Od začátku stavby (396,0 / brána 89+90) po Suez sice stojí nové stožáry, ale zatím bez břeven. Nicméně i „staré“ TV je na branách, zde nejsou převěsy. Délka cca 1200 m.
  • Na Blatově v místě odbočení nákladních spojek stojí ještě tři staré brány, stále nesou TV.
  • Podél 1.TK za Blatovem stojí holé staré příhradové stožáry a čekají na snesení.
  • Od mostu Pilovská je na nových branách TV jen 0.TK, zatímco 1+2.TK má TV stále na původních převěsech, a to téměř před klánovickou zastávku. Délka cca 900 m.
  • Za klánovickou zastávkou je na nových branách jen TV 2.TK, ostatní na převěsech, tento stav trvá zhruba od 392,0 do 391,0 (ke Štamberku). Délka cca 1000 m.
  • Od Štamberku k Úválům probíhá kácení starých stožárů.
  • Mezi mosty Výmola a Škvorecká ještě proběhne převěšení ze starých bran na nové. Délka cca 200 m.

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
9 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře