Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 27.3.2015

Oproti předchozímu článku máme za sebou měsíc stavební aktivity. A je to znát, i když ty nejvíce viditelné práce se odehrávají jen na dvou lokalitách – v Běchovicích kolem mostu Mladých Běchovic a v Úvalech. Naopak v Klánovicích a na samotné trati mezi Běchovicemi a Úvaly se zatím nic zásadního neděje.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

 

 


Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

Pro celý uvedený úsek: 2. SK a vše s ní související je dokončeno od začátku stavby až po most Pilovská. Nyní je vyloučená 0.SK+1.SK, od začátku stavby obě sneseny na holou pláň. V úseku proběhne pokládka nové 0+1.SK. Lichý provoz zajištěn po koleji 101a nákladní spojky. Od Blatova dále po most Pilovská již snesená jen 0.TK, lichý provoz po 1.TK. Je tedy zachován dvoukolejný provoz.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

U druhého nástupiště vzniká obrubník. Žádné náznaky zahájení výstavby prvního nástupiště.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Byly zahájeny práce na jižní části mostu – betonování konzol pro uložení rozšířené římsy. Za rubem běchovické opěry probíhá betonáž dna jižní části podchodu.

 

Most SUEZ (a okolí)

Římsa u 1.SK navázána na jižní křídlo běchovické opěry. Připravuje se sanace povrchů.

 

Před Blatovem, čtyřkolejka

V lichém směru provoz jen po nákladní spojce 101a, vše ostatní sneseno (v sudém, do Prahy, se jezdí po novém).

 

Odb. Blatov

Připravuje se vložení spojek mezi novou 2.TK a budoucí 0.TK.

 

Úsek od mostu Pilovská před klánovickou zastávku.

Nultá TK vyloučená, ale ponechaná. Provoz po původních 1+2.TK.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-03-27_s1

 


 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, mosty dokončené. Čeká se na AHM-800 (výjímkou je zastávka).

Zastávka Praha-Klánovice

Zde není patrná žádná výrazná aktivita, PHS nedokončené, nový podchod pod plachtou. Až na tyto nedodělky zastávka funkční.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-03-27_s2

 


Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Sudá skupina dokončená a v provozu, lichá snesená, práce na všech objektech liché skupiny. Provoz v Úvalech omezený, na vjezdu od Běchovic kolizní bod ve zhlaví, na výjezdu jednokolejný úsek přes Výmolu ke vysunutým spojkám. Ve stanici v provozu jen dvě koleje s jedním nástupištěm.

Most Na Spojce

Začíná výstavba liché (jižní) poloviny mostu.

Žst. Úvaly

Lichá skupina snesena na pláň, probíhá výstavba bočních nástupišť u budoucí 1.SK a 3.SK (L profily), odhalen tubus podchodu pod lichou skupinou. Veřejnosti je zpřístupněna pěšina od severního východu z podchodu směrem k přejezdu Husova.

 

Přejezd Husova

Přejezd uzavřen, začíná oprava v liché skupině. Probíhá hloubení stavební jámy pro druhou část nového podchodu.

Most Výmola

Modernizace se přesunula na starší dvoukolejný most pod nultou a první kolejí, zde sneseny koleje, odhaleny oblouky mostu, odbourána římsa. Provoz mezi žst. a vysunutými spojkami zajištěn jen jednokolejně po novějším a nyní již (v horní stavbě) rekonstruovaném mostě.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-03-27_s3

 

Trakční vedení:

Celkově lze konstatovat, že většina trakčního vedení je již umístěna na nových branách, zatímco staré stožáry s převěsy byly sneseny. Výjimky:

 • Od začátku stavby (396,0 / brána 89+90) po Suez sice stojí nové stožáry, ale zatím bez břeven. Nicméně i „staré“ TV je na branách, zde nejsou převěsy. Délka cca 1200 m.
 • Na Blatově v místě odbočení nákladních spojek stojí ještě tři staré brány, stále nesou TV.
 • Podél 1.TK za Blatovem stojí holé staré příhradové stožáry a čekají na snesení.
 • Od mostu Pilovská je na nových branách TV jen 0.TK, zatímco 1+2.TK má TV stále na původních převěsech, a to téměř před klánovickou zastávku. Délka cca 900 m.
 • Za klánovickou zastávkou je na nových branách jen TV 2.TK, ostatní na převěsech, tento stav trvá zhruba od 392,0 do 391,0 (ke Štamberku). Délka cca 1000 m.
 • Od Štamberku k Úválům probíhá kácení starých stožárů.
 • Mezi mosty Výmola a Škvorecká ještě proběhne převěšení ze starých bran na nové. Délka cca 200 m.

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

9 komentářů

 1. Nevím proč autor píše na obrázku č.4 o „testu inteligence“? Jediný možný bezbariérový způsob když jdete v Běchovicích na nástupiště s kočárkem je jít přes koleje. Tato možnost je nabízena i „legálně“. Když jdete od vlaku, obsluha ve stanici Vám otevře vrátka v plotě u budovy nádraží a naopak.

  Ideální to není, ale když na toto nebylo myšleno při rekonstrukci stanice před pár lety. Např. šikmými rampami nebo alespoň nájezdy na schody?

  • Dobrý den, rád vysvětlím:
   .
   1) Že je to jediný možný způsob ještě neznamená, že je legální. Jediný možný způsob, jak si dnes osobně pořídit porsche carrera 911 je ukrást ho. To ale není legální, takže ho mít nebudu.
   2) Nebyl by to jediný způsob, kdyby zdvižné plošiny někteří naši spoluobčané nedovedli do toho stavu, v jakém nyní jsou. Jinak byly určeny i pro kočárky.
   2a) Ani tak to nebyl jediný způsob, protože jistě nevystoupila sama, stačilo říct si o pomoc do schodů. Kdybych paní viděl už na peronu, nabídl bych se sám. Jistě se mezi vystupujícími jeden slušný člověk najde.
   3) Toto zároveň odpovídá na otázku, proč na toto nebylo myšleno při rekonstrukci. Bylo, právě těmi plošinami. Podle mého tedy naprosto špatně, na tom se shodneme, ale myšleno bylo 🙁
   4) Zda je tato možnost nabízena legálně nemohu posoudit (možná se někdo z čtenářů vyjádří, do provozu nevidím), ale za sebe bych předpokládal, že zde je klíčové ono „obsluha ve stanici…“ – je možné, že pokud Vám to umožní drážní zaměstnanec, tak to legální je (opravdu nevím). Čím jsem si ale jistý je, že se jedná o služební přechod a cestující tam nemá co dělat (tím hůře s kočárkem). Nakonec, i hlášení mluví jasně o tom, že máte použít podchod.
   5) Selským rozumem – Vy byste byl rád, kdyby Vaše manželka s Vaším dítětem v kočárku přecházela v místě, kde vlaky jezdí (teď se doufám nepletu) 140 km/h, mohou (nyní, v době výluky 0+1 SK) jet nepředvídatelně kterýmkoliv směrem a ve směru od Libně vlak vyjíždí z oblouku, za který není vidět (tedy značně se zkracuje čas na reakci, co vteřina, to 40 metrů).
   .
   Vím, že budu kamenován za bezhlavé dodržování zákazů a příkazů, ale já to zkrátka nepovažuji za rozumné. Každý týden takto zemře pod koly vlaku někdo, kdo si myslí, že o nic nejde a má to pod kontrolou. Je to ovšem můj osobní názor, nemusíte s ním souhlasit, respektuji to.

 2. Děkuji za odpověď. Ale doplním několik drobností.

  1) Žena na fotografii, nevystoupila z vlaku, ale jde na nástupiště směr Praha. Nevím, kdy byl snímek pořízen, ale čekat až někdo půjde do podchodu a bude fyzicky zdatný, tak může vyrazit klidně o půl hodiny dříve…

  2) Plošiny z nástupiště do podchodu nainstalované jsou, nevím, v jakém jsou stavu a ani jak se ovládají, ale měl jsem za to…že je k jejich provozu nutný klíč v ovládací skříňce.

  3) Pokud žena s kočárkem dovede uvést do provozu plošinu z nástupiště, nastane ale jiný problém…z podchodu vede schodiště s plošinou do bývalé „odbavovací haly“, které je ale zamčeno…takže zase zůstane trčet pod schody a čekat až někdo půjde.

  4) Přecházet přes koleje a pak plotem kolem budovy jsem už viděl spoustu lidí s kočárky, mě to obsluhou stanice bylo taky nabídnuto, ale protože jsme byli dva zvládli jsem cestu podchodem. Je škoda, že rekonstrukce stanice byla provedena tak jak byla…nechci to přivolávat…ale třeba pokud se něco stane, možná to zodpovědné přiměje k činnosti…

  • Dobrý den,

   Klíčové asi je, zda se tak děje s vědomím výpravčího. Pokud někoho pustí na služební přechod, je to riziko výpravčího a za případné neštěstí by nesl odpovědnost on. Pak cestující jedná v dobré víře, že je to legální a moje poznámka by pak nebyla na místě, to uznávám.

   Pokud tam šla paní na vlastní triko, platí co jsem napsal. Určité riziko, že Vám nikdo nepomůže a vy zůstanete trčet do dalšího spoje, tomu je každá maminka s kočárkem vystavena při každé cestě MHD a každá rozumná s tím zkrátka počítá. To se nedá nic dělat. Rozhodně není dobré řešení kvůli riziku čekání půl hodiny na další spoj podstoupit riziko nechat se přejet vlakem. Obdobně asi maminka nebude přecházet magistrálu mimo přechod proto, že naproti je zastávka a jí by ujel spoj. Tedy, doufám 🙂
   .
   K bodu 2: Plošiny působí havarijně, nicméně jejich funkčnost nevylučuji. Pokud nefungují, platí to, co jsem napsal – na kočárky se myslelo, nepočítalo se s vandalismem. Pokud fungují, na kočárky se myslelo a je to OK. Na plošině je uvedené číslo, na kterém si můžete přivolat obsluhu. To řeší problém obou směrů.
   .
   K bodu 3: Mám za to, že výpravčí při použití plošiny Vám ten východ do odbavovací haly otevře. Jinak by opravdu neměly smysl. V praxi to asi bude spíš tak, že si výpravčí představí dvě cesty plošinou plus odemykání a zamykání haly a radši paní převede přes služební přechod. To je ale pořád lepší, než když tam bude přecházet sama. Nebo nepřevede, a jen je tam pustí, čímž se dostáváme na začátek.
   .
   K bodu 4: Netvrdím nic víc, než že to není dobře a že by se to dělat nemělo (myšleno – bez vědomí personálu). Souhlasím s Vámi, že rekonstrukce měla být řešena výtahy nebo ideálně rampou. Bohužel ale nesdílím Váš optimismus, pokud jde o možné důsledky případného neštěstí. Pokud vlak smete někoho na služebním přechodu, jsou jen dvě možnosti: Pokud se tak stane se souhlasem výpravčího, bude to jeho osobní pochybení, pokud bez jeho vědomí, neměl tam cestující co dělat. Tohle rozhodně výtah ani rampu nepostaví 🙁
   .
   Závěrem: Protože nemohu s jistotou tvrdit, že tam paní šla bez vědomí výpravčího, snímek jsem odstranil, abych nikomu nekřivdil. V případě cyklisty na Blatově ovšem není pochyb.

   • Jakožto „Běchovičák“ a otec 2 letého dítěte mohu potvrdit, že vstup na/z nástupiště přes koleje služebním přechodem je v Běchovicích zcela standardní věc.
    Když jdete na nástupiště jdete buď kolem budovy pod okny výpravčího, nebo vás pustí brankou a odborným pohledem 🙂 mrkne na monitory a řekne vám že můžete jít, nebo počkat až projede rychlík. Při složitější situaci vás i s vysílačkou doprovodí k přechodu. Při cestě z nástupiště vás většinou vidí vystupovat a ukáže vám, nebo si můžete zavolat – číslo u plošin je na výpravčího, který vás stejně navede na přechod – plošiny jsou totiž nepoužitelné. I kdyby ty z nástupiště fungovaly, ven z podchodu na ulici se nedostanete – viz dále.
    Na začátku roku na tu branku dokonce namontovali zvonek a el.zámek aby bylo „odbavení“ rychlejší.

    Ohledně plošin a nájezdů pro kočárky se nebudu rozepisovat, jen připojím 2 vyjádření staršího data, ale stále platné:

    On 08.06.2012 13:13, —@szdc.cz wrote:
    …k Vašemu emailovému oznámení sdělujeme, že Oblastní ředitelství Praha je organizační jednotka SŽDC a správce části infrastruktury v žst.Praha Běchovice.

    Vandalismem poškozené plošiny momentálně řeší správce se servisní firmou, včetně zajištění zamřížovaného přístupu do (z) prostoru podchodu, objekt s odbavovací halou je v majetku ČD a.s. Instalace nájezdových ramp sestavených z kolejnic zde nelze dle platných předpisů aplikovat z důvodu prostorového uspořádání schodišť. V případě instalace nájezdů pro kočárky by došlo ke snížení šířky pod 2,00m (současná šířka schodiště je 2,55m), což by bylo v rozporu s ČSN 73 6201.

    On 29. 1. 2014 5:19, —@szdc.cz wrote:
    … oprava obou plošin stála cca 30.000.- Kč. Zamřížovaná plošina zřejmě byla použita při zprovoznění a pak asi jen při revizích, ta ovšem nepatří SŽDC, ale ČD. Zbylé dvě jsou občas používány, více jsou poškozovány. Popravdě řečeno, smysluplnost některých legislativních nařízení mi také připadá mrhání peněz, v Bruselu to ovšem vidí jinak.

    Jinak díky moc za perfektní články a fotky – tu část, která mě zajímá nejvíce mám sice skoro za barákem, ale takto má člověk přehled o celé stavbě i zákulisních věcech.

    • Díky za perfektní zprávu z místa a upřesnění situace kolem legálnosti přechodu. Takto beru zpět své připomínky.

 3. Něco málo z místního Běchovického tisku:
  Železniční zastávka bude hotova do léta

  Počátkem měsíce března tohoto roku se znovu rozběhly práce na výstavbě druhého nástupiště a podchodu již avizované železniční zastávky Praha – Běchovice Střed. Společně se zahájením stavby jsme si byli schopni stanovit předběžné termíny dokončení stavby a zároveň předpokládaný termín jejího zprovoznění. Tak tedy:

  1) Práce na výstavbě budou probíhat do 22. 6., resp. 29. 6. 2015. K tomuto datu končí i výluka pro stavbu železničního koridoru a zastávka by měla být již hotova.

  2) Možný termín spuštění zkušebního provozu je od 1. 7. 2015. Tento termín prosazuje i městská část prostřednictvím ROPIDu na Českých drahách. Termín je to velmi brzký, ale doposud se jeví jako reálný. Další variantou by se mohl stát termín 1. 9. 2015.

  V rámci aktuální etapy bude dokončena výstavba zastávky jako takové. Etapa v sobě zahrnuje obě
  nástupiště, severní část podchodu pod koridorovými kolejemi, osvětlení, čekárny a mobiliář. Pro rok 2016 je
  připraveno dokončení jižní části podchodu – pod nákladními kolejemi a část chodníku směrem k centru
  MČ.

  Městská část usiluje i o to, aby se součástí stavby zastávky stalo parkoviště P+R severně od trati – směrem
  na Horní Počernice. Prostor i dostupnost jsou zde pro vznik parkoviště příhodné. Zbývá již jen přesvědčit hlavní
  město, aby se zde P+R vystavělo.

  Ondřej Martan
  starosta

  Zdroj: http://www.praha-bechovice.cz/files/=5199/Duben%202015%20web.pdf strana 9

 4. Moc nechápu, proč je prosazováno parkoviště P+R u nově budované zastávky. Ze směru od Počernic ho nikdo využívat nebude, neboť v Počernicích mají vlastní vlak na Masarykovo nádraží a od oblasti Xaverova a Svépravic je rychlejší jet autobusem na metro nebo vlak. Z Újezda je nevyužitelné kvůli zácpám – kdo chce jet vlakem, jede si do Klánovic – tam by bylo P+R potřeba jako sůl. Ze směru od Nádraží Běchovice a Dubče bude nejspíš využitelnost minimální, většina lidí parkuje u stávajícího Běchovického nádraží, kde je stejně P+R k ničemu, protože všichni parkují u nádražní budovy a obsazenost je většinou tak 0-2 auta za den. A možná těch 5 aut místních, kteří si popojedou 500 metrů autem stejně využíjí parkoviště u rybníků, které jsou zdarma. Myslím, že P+R ani samotné nádraží v této lokalitě nemá moc smysl…

  • Pro zajímavost: v době řízení o vydání územního rozhodnutí (11/2011) byla připomínka o.s. Zdravé životní prostředí a Běchovičti občané ulic U Vrby, V Potočinách a Dolnopočernická ohledně P+R parkoviště u nové zastávky vypořádána takto (cituji z ÚR):

   „Námitka týkající se realizace parkoviště P+R v rámci tohoto územního řízení nemá oporu v obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. městě Praze, ve zněni pozdějších předpisů, (vyhláška OTPP), protože uvedená vyhláška nepožaduje při zřizování-umísťování železniční zastávky realizovat i parkoviště. Navržené řešení ovšem případnou budoucí realizaci parkoviště nevylučuje.“

   Takto se vyjádřil stavební odbor MČ P-21.

   Ohledně smysluplnosti samotné zastávky zde již bylo diskutováno u předchozích článků.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*