Aktualizováno k 13.11.2015: Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 5.11.2015

nudle1

Aktualizováno 14.11.2015: Schémata a text upraven dle stavu k 13.11.2015. Změny vyznačeny zeleně.

V říjnu se vše zásadní odehrávalo v Úvalech. I proto se bude článek zabývat podrobně jen třetí sekcí. Z novinek zmiňme otevření podchodu ve stanici. Běchovické zhlaví je dokončené v nulté koleji a nyní bude modernizován poslední úsek – část běchovického zhlaví od 1.TK k výhybce spojky do 0.SK. (včetně).

 

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

 


Sekce 1: Obvod žst. Praha-Běchovice včetně odb. Blatov:

situace_v3_2015-11-13_s1

Pro celou sekci: Dokončeno ve všech kolejích včetně nákladních spojek.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Zastávka je dokončená, stále však chybí několik panelů PHS u prvního nástupiště. Zdá se, že již byly dosazeny průhledné panely na chybějící místa. Otevření zastávky za necelý měsíc!

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

Sekce 1 bez fotogalerie.


 

Sekce 2: Širá trať žst. Praha-Běchovice – žst. Úvaly:

situace_v3_2015-11-13_s2

Pro celou sekci: Všechny tři traťové koleje jsou dokončeny, poslední nedodělek je provizorní stykovaná kolej v oblasti zastávky Praha-Klánovice v 0.TK. 1. TK je nyní vyloučená kvůli napojení na vyloučenou část běchovického zhlaví Úval.

 

Zastávka Praha-Klánovice

Okolí severního výstupu z nového klánovického podchodu je téměř dokončené. Dokončeny byly také všechny PHS. Zbývá v 0.TK vyměnit svršek za bezstykový a odstranit provizorní nástupiště.

 

Sekce 2 bez fotogalerie.


Sekce 3: Obvod žst. Úvaly:

situace_v3_2015-11-13_s3_v1

Pro celou sekci: Sudá i lichá skupina v provozu. Vyloučená je nultá staniční kolej z důvodu dokončování běchovického zhlaví.  Sudá skupina a nultá kolej v provozu, lichá skupina vyloučená z důvodu prací na běchovickém zhlaví.

Běchovické zhlaví

Sudá skupina je dokončená. Během října byla položena nová nultá kolej v oblasti zhlaví včetně čtyř výhybek spojek (z/do první/třetí), začátkem listopadu byla tato část zhlaví uvedena do provozu. Nyní probíhá zapojování výhybek, již příští týden bude v nulté koleji zahájen provoz. Na listopad zůstal jen krátký nedokončený úsek 1.SK pro vložení poslední spojkové výhybky (z 1.TK do 0.SK), a s ním spojená výluka liché skupiny.

Žst. Úvaly

Cestujícím slouží již všechna nástupiště, oprava fasády výpravní budovy je dokončená. Podchod na ostrovní nástupiště byl dokončen včetně východu u staniční budovy, otevřen byl i výstup do ulice Pod tratí s novým chodníkem. Z důvodu výluky liché skupiny je opět využíváno provizorní nástupiště u nulté koleje a přechodové lávky z prvního nástupiště, a to českobrodskými osobními vlaky (zatímco „úvalské žáby“ zajíždějí k druhému nástupišti, kde obrací).

 

Přejezd a podchod Husova

Přejezd je dokončený, podchod je v provozu včetně výstupu do Pražské ulice. V rámci řešení problémů se spodní vodou v podchodu se zhotovuje nový přívod napájení pro čerpadlo v jímce. Patrně tedy příčinou problémů bylo nefunkční čerpadlo z důvodu ztráty napájení.

Most Výmola

Sanace spodní stavby novějšího betonového mostu je u konce.

 

Fotogalerie sekce 3, stav 5.11.2015:
Běchovice - Úvaly 5.11.2015 (s3)

K dotazům čtenářů:

 • Výtahy do podchodu v žst. Úvaly budou spuštěny v pondělí 9.11.2015.
 • Původní pěšina od přejezdu Husova podél ulice Smetanova k podchodu ve stanici je uzavřena, v první polovině roku 2016 by měl být v její stopě realizován standardní chodník.
 • Vizuální infosystém v žst. Úvaly bude na všech nástupištích, příprava je již instalována.
 • Voda z podchodu Husova by měla zmizet, jakmile čerpadlo v jímce dostane funkční napájení.

Co bude dál?

V listopadu proběhne výluka liché skupiny žst. Úvaly z důvodu osazování poslední výhybky na Běchovickém zhlaví (spojka z 1.TK do 0.SK, výhybka v 1.TK). Logicky tedy dojde i k výluce 1.TK. Již probíhá.

Začátkem prosince tedy bude dokončeno běchovické zhlaví Úval. Tím budou klíčové práce na stavbě ukončeny.

13.12. by měl být zahájen provoz nové zastávky Praha-Běchovice střed.

 

Zdroj: Vlastní pozorování, oficiální harmonogram.

 

12 komentářů

  • Asi myslíte ten první pilíř vpravo. Ona tam je taková spárka (je na všech pilířích). Dívám se na originál ve zvětšení, vypadá to spíš, že ta spára není vyplněná pořádně a díky stínu, který ta prohlubeň vrhá, je to dobře vidět.

 1. Proč se provizorní svršek v zastávce Klánovice nevyměnil v současném SP, když 0. TK byla vyloučena?

  • To je trochu záhada, protože kolejivo je tam připravené a štěrkové lože tam vykazuje nějaké úpravy. Možná nějaká komplikace? Pokusím se zjistit důvod přímo u vedení stavby.

  • Imho je treba ponechat provizorni nastupiste nez bude dokoncena a uplne zprovoznena prvni kolej na Bechovickem zhlavi. Pak bude imho provizorni nastupiste v Klanovicich zahlazeno a 0. kolej uvedna do finalniho stavu 🙂 Ale to je jen odhad cestovatele…

   • Pokud jde o provizorní nástupiště, tam je to jasné a mělo by zmizet snad až v dubnu, zrovna od neděle už je zase užíváno (předpoklad, dnes jedu ověřit, zda etapa začala podle plánu).

    Bugear se sice ptal na svršek, ale možná je souvislost mezi svrškem a provizorním nástupištěm, jak uvádíte. Pokud by bylo nutné kvůli výměně kolejiva odstranit provizorní nástupiště a pak ho znovu sypat, bylo by pochopitelné, že výměna se provede až nakonec.

  • To ano, ovšem taková situace se obvykle řeší k tomu účelu určenou příkazovou dopravní značkou C 14a „Cyklisto, sesedni z kola“, případně máme i zákazovou značku B 8 „Zákaz vjezdu jízdních kol“. Tady ten zákaz vjezdu vnímám tak, že byla obava, aby ten podchod nějaký talentovaný řidič (např. polský kamion // český senior) nepochopil jako další podjezd pod tratí.

   Bohužel právě cyklisté často značku B 1: Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) berou na lehkou váhu. Tedy, ta menšina cyklistů, co vůbec nějaké dopravní značky dodržuje. Takže můj názor je, že některá ze dvou výše uvedených značek by měl zrovna na cyklisty větší dopad, protože hovoří konkrétně k nim.

   I když ano, skeptik ve mě si uvědomuje, že i kdyby tam těch značek bylo deset na reflexním podkladu, stejně se najde „kolega“ cyklista, který tam bude kličkovat mezi chodci. Už tak nějak z principu.

   PS: Jsem vášnivý cyklista ve všech významech toho slova. To jen pro případné podezřívače ze zaujatosti.

  • Já tedy, přestože neznám konfiguraci kolejiště, bych si troufnul tvrdit, že v definitivním stavu bude přeznačeno na cestové a modrá bude nahrazena červenou.
   Úvaly jsou stále „polotovar“ v provizorním stavu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*