Sudoměřice – Votice: stav prací v Nazdickém zářezu.

Stavba podchodu nové zastávky v Heřmaničkách dne 3.4.2019 (foto: koridory.cz)

Přinášíme několik fotozáběrů z Nazdického zářezu, kde úspěšně pokračují zemní, sanační a trhací práce na rozšíření pro druhou traťovou kolej (přibližně od km 113,6 do km 114,7 původního staničení). Sanační a trhací práce neexplozívní formou provádí specializovaná chomutovská firma Strix inženýring. Zemní práce provádí několik pásových a dvoucestných bagrů, mezi nimiž lze spatřit mj. i stroje firmy Radek Brožovský z Chotovin.

Prováděné práce blíže popsal již předchozí článek. Individuální protihluková opatření na strážním domku č.82 nad zářezem provedeny nebudou.

Nazdický zářez - stav prací (duben 2019)

Jak bylo již anoncováno, v sobotu 6.dubna 2019 byla provedena demolice budov na mezenské zastávce. Při demolici byl odhalen i původní název – Hr.Miličín. Traťová kolej byla za zastávkou směrově posunuta vlevo (od km 98,4 do km 98,8). Ke směrovému posunu koleje došlo i u obce Mezno v km 99,750 až 100,000. Součástí směrových přeložek byly samozřejmě i úpravy trakčního vedení, včetně stavby nových základů a stožárů. K demontáži koleje došlo i v úseku před již neexistujícím arnoštovickým hradlem (v km 112,1 až 112,4) z důvodu vrtání zápor (mezi km 112,3 až 112,4). Nebude tak nutné kvůli odtěžování použít původně zamýšleného mostního provizoria. Koleje byly v této části trati znovu položeny pokladačem kolejových polí (PKP) ve středu 10.dubna 2019, týž den byly i zaštěrkovány. Následně budou všechny znovu položené úseky podbity strojní podbíječkou, která však po příjezdu na Mezno nemohla začít podbíjecí práce pro technické potíže. PKP bude ve čtvrtek 11.4. opět rozebrán a silničními návěsy převezen do Ševětína. Významnou akcí je pak ještě demolice kamenného silničního nadjezdu před stanicí Ješetice u strážního domku č.74 v km 105,355. Již v podstatě zaniklá cesta, vedoucí přes most, kdysi spojovala Horní a Dolní Nové Dvory. Starý most bude demolován pro svůj havarijní stav a z důvodu částečné kolize s novým mostem, který vznikne nad přeložkou trati.  Zda již k demolici starého mostu došlo není redakci známo (měla proběhnout v týdnu od 9.4.)


 

10 komentářů

  • Jak by jste chtěl vetknout tubus dvoukolejného tunelu do průřezu zářezu, aniž byste ho nemusel rozšířit? Tak vidíte. Tubus by byly jen stavební náklady navíc. A vzhledem k tomu, jak úsporně se opravují některé mosty (Sudoměřice) či ponechávají původní (Mezno, r.1976) … no, zkrátka, stavbu by to notně prodražilo. Navíc, tubus tunelu rozhodně nevypadá tak bezúdržbově, jak se na první pohled tváří.

   • Ten zářez je tam už 150 let. Nevymýšlejte ptákoviny a zamyslete se třeba nad tím, proč jim to v době stavby dráhy za to stálo to prokopat krumpáči a lopatami a ne stavět tunel. A můžeme být rádi, že se nerealizovala zamýšlená trasa přes Miličín, s 1,5 km dlouhým tunelem a 4,7 km dlouhým zářezem obdobné hloubky.

   • přesně tak, takováhle rejha.. rozšířit o nějaký ten metr kvůi tunelu by to snad šlo celkem snadno, když už ho stejně museli rozšiřovat kvůli té druhé koleji.

 1. budou tyhle nove zastavky vubec lidi vyuzivat jako dnes? co jsem koukal do planu,tak hermanicky jsou docela jeste ve vesnici,ale ostatni zastavky se posunuji dal od vesnic. navic to jsou tak male vesnice,ze kdyby tam vlak nezastavoval,tak by se snad nic nestalo. nebo se pletu??

  • Mezno se přiblíží k obci a její poloha je dána požadavkem obce.
   Ješetice budou dostupnější i pro obyvatele Radíče a pro ješetické se od obce nevzdálí.
   A Střezimíř prostě jinde být nemůže.

  • V době, kdy je každý líný udělat krok navíc a má nějaké to přibližovadlo bych tuhle otázku vůbec neřešil, ale chápu, že jsou tací (a tím nemyslím zrovna Vás), kteří mají potřebu vést sáhodlouhé diskuse o každém docházkovém metru. Co by mne třeba zajímalo, proč se zrovna toto řeší pokaždé jinak. V Bystřici podchod není a musí se obíhat několik desítek metrů kolem, v Sudoměřicích a Chotovinách pak máme podchody vedle přejezdu, v Dyníně se zastávka posunula, byť to obyvatelům až zas tak nepomůže naopak v takových Olbramovicích lehký posun k severu nikdo neřešil (však ony se tam některé drobnosti nevyřešily ani po takřka 10 letech dodnes).

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*